Home

Arii curriculare invatamant prescolar

1 Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE1-2019-Copiii învaţă mai bine atunci când sunt într-un climat socio-afectiv sigur, când relaţionează plăcut cu părinţii, cu educatorii şi cu ceilalţi din jurul lor Unitati de invatamant particulare Unitati conexe Arii Curriculare Limba si comunicare Matematica si stiinte Om si societate Arte Educatie fizica si sport Tehnologii Consiliere si orientare Management Invatamant primar Invatamant pre-primar Programe comunitare Formare continua Invatamant special si special integrat Invatamant particular.

Arii curriculare - Ed

Download. Curriculum pentru invatamantul prescolar. Iulia Dumitrescu. Contextul care a favorizat introducerea conceptului de educaţie timpurie în România şi, implicit, revizuirea curricularăÎntr-o accepţiune generală, educaţia este procesul (acţiunea) prin care se realizează formarea şi dezvoltarea personalităţii umane DOMENIILE CURRICULUM-ULUI: TIPURI DE CURRICULUM, MEDII CURRICULARE, CICLURI CURRICULARE SI ARII CURRICULARE. 1. Tipuri de curriculum. Curriculum-ul inteles in integralitatea si globalitatea sa, poate fi categorizat functie de diverse criterii, unele dintre acestea fiind sintetizate in continuare De-a lungul timpului, studiul diferitelor discipline a fost grupat în fel şi chip. Se ajunsese într-o perioadă la un compromis între Real şi Uman. După 1990 şi mai ales după 2000, în România au fost introduse planuri-cadru cu gruparea disciplinelor în Arii curriculare. De exemplu, planul-cadru pentru clasele V-VIII, aprobat prin ordinul MEC nr. 3638/11-04-2001. Modificările din planul de învăţământ, ca de exemplu, cele propuse de reforma actuală, prin organizarea con ţinuturilor şi pe arii curriculare şi nu numai pe discipline distincte, impun adaptarea programelor şcolare: totodată, inovaţiile introduse la nivelul programei, cum ar fi, de exemplu, conţinuturile la decizia şcolii, pot.

Ordin privind aprobarea planurilor-cadru pentru invatamantul special prescolar, primar si gimnazial M.Of.Nr.425 din 18 mai 2018 Se aproba Planul-cadru de invatamant pentru invatamantul special grupate in doua arii curriculare: • terapii specifice si de compensare PLANUL DE INVATAMANT - DOCUMENT CURRICULAR . Planul de invatamant - document reglator care delimiteaza ariile curriculare, obiectele de studiu si alocarea de timp minima si maxima aferente acestora, pe nivele de invatamant. Planul de invatamant este si un document oficial prin care se structureaza continutul invatamantului pe niveluri si profiluri de scoli

Arii curriculare / Invatamant primar - Ed

segmentului prescolar in sistemul de invatamant. 1). Sistemul de invatamant - concept, functii, structura, tendinte de evolutie. 3.2. Proiecte elaborate pe: arii curriculare, activitate, tema, subiect. 4). Unitate si diversitate in proiectarea activitatilor de formativ-educative. Model 8 Partea 1. Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului Național în România 1.Schimbarea curriculară în contextul contempora Arii curriculare Cicluri curriculare. Categorii conceptuale derivate Aria curriculară reprezintă un domeniu al cunoaşterii abordat în scopul pregătirii elevilor. cuprinde mai multe discipline care se raportează la obiective comune. Curriculum-ul Na țional (1998 PSIHOPEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREŞCOLAR Detalierea temelor pentru definitivat Programa 200 2.4. Descriptivism şi acţiune în cadrul ariei curriculare Om şi societate 68 2.5. Modele comportamentale în perspectivă antropologică şi culturală 81 2.6. Noile educaţii în cadrul ariei curriculare Om şi societate 87 2.7. Opţionalul integrat ca răspuns la probleme reale 91 Lucrare de verificare 2 9

(PDF) Curriculum pentru invatamantul prescolar Iulia

Articolul însumează descrierea a zece concepte-cheie specifice didacticii domeniului Om și societate, după cum urmează: educația, educația timpurie, programa, curriculum, transdisciplinaritatea, integrarea curriculară, domenii experențiale, competențe de comunicare, jocul, rezolvarea de probleme Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706 This document has been produced with the financial support.

Domeniile Curriculum-ului: Tipuri De Curriculum, Medii

Programele şcolare şi planul-cadru pentru clasa pregătitoare, în dezbatere. Astfel, ariile Arte şi Tehnologii au fost reunite într-una singură, cu disciplina Arte vizuale şi lucru manual. O altă integrare este cea realizată la nivelul disciplinei Matematică şi explorarea mediului: valorificând contexte reale din mediul apropiat. unor discipline de studiu sau arii curriculare din planul de invatamant pentru invatamantul primar si/ sau prescolar in conformitate cu prevederile Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentr Invatamantul primar asigura copiilor prima etape a educatiei de baza. Este o perioada extrem de importanta, este startul de care va depinde dezvoltarea lor ulterioara. Va prezentam in acest articol tot ce trebuie sa stiti despre invatamantul primar. Tags: invatamant primar invatamant primar informatii complete invatamant 2018 materii invatamant. Created Date: 5/15/2019 11:42:20 A

Ariile curriculare - elemente de bază ale învăţământului!

 1. Curriculumul Naţional pentru clasele pregătitoare şi I-IV este structurat în următoarele şapte arii curriculare delimitate pe baza unor principii şi criterii de tip epistemologic şi psiho-pedagogic: (conform Anexei 1 OMEN nr. 3371/12.03.2013) 1. Limbă şi comunicare: Limba şi literatura română (P,.
 2. D analiza documentelor curriculare qi a direcliilor de perfeclionare a invdfdmAntului primar gi preqcolar din perspectiva reformei curriculare;) implementarea in practica educalionald a prevederilor din documentele curriculare de tip reglator (plan cadru de invdfdmAnt, orare, programele disciplinelor de invdfdmdnt, ghiduri, ghiduri metodologice)
 3. Curriculum Prescolar. Date post: 24-Jun-2015: Category: Documents: pentru a realiza Concepia dezvoltrii sistemului educaional precolar n Republica Moldova. n acest document coninuturile curriculare snt grupate pe domenii de cunoatere i realizate n conformitate cu noul Plan-cadru de nvmnt (grupa pregtitoare de 5-7 ani). n Curriculum au fost.

(DOC) Relaţia dintre curriculum şi conţinutul

Planul De Invatamant - Document Curricula

Invatamant primar. Înscriere învățământ pre-primar. Invatamant preprimar. Noutăţi M.E.C. Sprijin financiar - 1.551 mii lei - pentru douăsprezece unități de învățământ din județele Alba și Cluj, afectate de fenomene meteorologice extreme în luna iulie 2021 Obiectivele curriculare sau specifice sunt caracteristice diferitelor obiecte de învăţământ, fiind asociate cu conţinuturile în cadrul acestora sau, mai nou, al ariilor curriculare din care fac parte. În formularea obiectivelor specifice se corelează două componente: • una indică domeniul de conţinut (informaţii, reguli. mai multor arii curriculare, exploatând resursele din mai multe centre de activitate/arii de stimulare cu scopul atingerii mai multor obiective de referinţă. Abordarea integrată asigură stimularea copiilor pe mai multe domenii de dezvoltare, acordându-le egală atenţie tuturora arii curriculare si comisii metodice Echipa manageriala a scolii Toate cadrele didactice vor elabora de invatamant Cresterea calității procesului de predare-invatare-evaluare la prescolar, primar, gimnazial 02.10.2020 RE M. Eficientizarea muncii i cicluri şi arii curriculare Ilustrări, studii de documente 4 ore prescolar Prelegere, dezbateri, explicația problematizarea 2 ore Curriculumul pentru invtamantul 1998, Continuturile procesului de invatamant, componenta a curriculumului, in Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si gradele didactice, coord. C.

(PDF) PSIHOPEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREŞCOLAR Detalierea

arii curriculare, având ca principale atribuţii îndrumarea şi evaluarea activităţii realizată în relaţia directă cu elevul. În România, învăţământul preşcolar face parte din sistemul naţional de învăţământ şi este integrat în structura învăţământulu Reprezinta o concretizare/detaliere a scopului si orienteaza spre desfasurarea unor activitati educationale determinante si concrete. Obiectivele operattionale au un nivel redus de generalitate si se pot referi la anumite arii curriculare, discipline de invatamant, unitati de invatare, capitole, teme, sistem de lectii sau secvente de instruire Precizarea ariilor curriculare, care oferă o viziune multi- şi / sau interdisciplinară asupra obiectelor de studiu Prezentarea plajei orare, a orelor din trunchiul comun şi a celor la dispoziţia dascălului, alocate tocmai pentru a susţine personalizarea activităţii didactice desfăşurate la clas Lucrarea Proiectarea didactica in invatamantul prescolar se autopropune ca un instrument de lucru alternativ pentru educatoare, ca un ghid pentru practica educationala inovatoare, in acord cu principiile proiectarii si organizarii curriculare a invatarii invatamant prescolar/ profesor pentru invatamant primar. (5) La proba orala de cunoastere a limbii in care urmeaza sa se faca predarea, Pentru predarea disciplinelor nonlingvistice din arii curriculare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile, proba orala consta .

Prima pagină ‹ Discipline ‹ Invatamant prescolar; Totodată, pentru nivelul 3-5 ani, unde sunt numai 7 activităţi integrate sau pe discipline şi 8 arii curriculare, recomandăm alternarea activităţilor artistico-plastice şi de educaţie muzicală (aflate în aceeaşi arie curriculară) sau a acestora cu activităţile practice. RESURSE UMANE. E CHIPA MANAGERIALĂ. ENESCU ELENA - director; ENESCU ANDREEA CRISTINA - coordonator educativ RESPONSABILI ARII CURRICULARE/COMISII METODICE: Învăţământ prescolar: Liță Ionel Mesaje: 2. Membru din: 23 Mar 2006, 18:40. Sus. de cristyna » 04 Oct 2007, 12:43. Poti incerca sa-l faci la nivelul mai multor arii curriculare. Caligrafia este importanta la toate disciplinele. Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul. Henry Ford Situaţia de învăţare integrată în învăţământul preşcolar. Activitatea integrată - este activitatea specifică reformei curriculare propusă de noul Curriculum pentru învăţământul preşcolar. Aceasta se desfăşoară atât ca activităţi în cadrul unui proiect tematic, cât şi în cadrul proiectării pe teme săptămânale

CUPRINS: 1. Arii de dezvoltare Ghid de sănătate Ingrijirea copilului Prescolar Crestere si dezvoltare prescolar. Din punct de vedere emotional, starile copilului trec prin extreme, de la autoritar, la emotiv si rusinos. Se plange si scanceste frecvent. La aceasta varsta incepe sa se dezvolte sentimentul de nesiguranta Lucrarea Proiectarea didactica in invatamantul prescolar se autopropune ca un instrument de lucru alternativ pentru educatoare, ca un ghid pentru practica educationala inovatoare, in acord cu principiile proiectarii si organizarii curriculare a invatarii. In ultimii 10 ani se incearca promovarea unui invatamant centrat pe aspectul formativ al procesului didactic (competente, capacitati. Unitatile de continut sunt organizate integrat cu posibilitatea realizarii legaturilor interdisciplinare intre arii curriculare si disciplinedidactice. Ordonarea lor intr-un algoritm logic trebuie inteleasa ca o strategie de descifrare si decodificare a continuturilor invatarii - problematulbure la ora actuala in invatamantul prescolar Organizarea de tabere nationale de studiu, pe discipline si arii curriculare. Colaborarea cu alte fundatii, asociatii, persoane juridice si/sau fizice din tara si strainatate. Sprijinirea materiala a elevilor si a oricaror persoane pentru studii, burse, participare la concursuri sau orice alte manifestari de specialitate, nationale si. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 2008 Modulul PSIHOPEDAGOGIC PEDAGOGIE I 1 Curs 1 FINALITĂŢILE EDUCAŢIEI - IDEAL, SCOPURI, OBIECTIVE 1. DEFINIREA ŞI ANALIZA CONCEPTELOR: finalitate, ideal, scop, obiectiv, sarcină, profil educaţional (de formare) al elevului A. Explicaţii de bază Fiecare dintre cele patru întrebări la care răspunde un curriculum, în conceperea.

Proiectarea didactica in invatamantul prescolar. Editia a IV-a, revizuita si adaugita - Maria Matasaru Lucrarea Proiectarea didactica in invatamantul prescolar se autopropune ca un instrument de lucru alternativ pentru educatoare, ca un ghid pentru prac Cartea este conceputa ca un ghid de exercitii de dezvoltare, pentru diverse arii curriculare, continand jocuri interesante si oferind sugestii de abordare a copiilor din perspectiva experientiala. Totodata, activitatile propuse in aceasta lucrareofera o noua perspectiva in maximizarea potentialului formativ al curriculumului prescolar si. Absolventilor cu licenta in alte specializari pe sistemul Bologna ( 3 ani) sau anterior sistemului Bologna (4 sau 5 ani) a caror specializare mentionata pe diploma de licenta corespunde unei/ unor discipline de studiu sau arii curriculare din planul de invatamant pentru invatamantul primar si/ sau prescolar in conformitate cu prevederil

Concepte-cheie specifice didacticii domeniului Om și

 1. Studii de licenta prin ID: Pedagogie pentru invatamantul primar si prescolar Rezultatele activitatii Departamentului de Invatamant la Distanta, prezentate la manifestari stiintifice nationale si internationale, prefigureaza universitatea virtuala, componenta moderna a Universitatii din Bucuresti. din alte arii curriculare decat informatica
 2. - Absolventilor cu licenta in alte specializari pe sistemul Bologna ( 3 ani) sau anterior sistemului Bologna (4 sau 5 ani) a caror specializare mentionata pe diploma de licenta corespunde unei/ unor discipline de studiu sau arii curriculare din planul de invatamant pentru invatamantul primar si/ sau prescolar in conformitate cu prevederile.
 3. Grupa: Nume și Prenume: Funcția: Statut: E-mail: Grupa A: Aristan Denisa: Prof. înv. preșcolar: Titular: denisa.aristan@liceuliuliumaniu.ro: Balint Anca: Prof.
 4. celelalte arii curriculare, alta decat cele sustinute anterior. b) Profil real: 1. Matematica; 2. o proba la alegere din aria curriculara, Directorii unitatilor de invatamant prescolar, ai unitatilor de invatamant gimnazial si ai unitatilor de invatamant cu clasele I-X sunt numiti, in urma castigarii concursului, de catre inspectorul scolar.
 5. Documente curriculare oficiale, elaborate la nivel central (M.E.C.), cu rolul de a orienta procesul instructiv-educativ desfăşurat în instituŃii specializate, pe nivele de școlaritate și pe profile. Planurile-cadru de învăŃământ cuprind: obiectele de învăŃământ grupate pe arii curriculare
 6. Pentru nivelul de invatamant prescolar, Monterra dispune de 3 pachete de programe: Program scurt : 8.00-12.00 = 1.850 RON Program mediu : 8.00-13.00 = 2.200 RON Program lung : 8.00-18.00 = 2.650 RON. Pentru grupele bilingve, nivelul de taxa creste cu 100 de lei fata de cotatiile de mai sus
 7. Intr-o viziune noua, impusa de cadrul reformator al invatamantului in momentul actual, planul de invatamant inclus in Curriculum-ul pentru educatie timpurie prezinta o abordare sistemica, in vederea asigurarii continuitatii in cadrul aceluiasi ciclu curricular, a interdependentei dintre disciplinele scolare si categoriile de activitati (arii curriculare) si, totodata, a deschiderii spre module.

Programele şcolare şi planul-cadru pentru clasa

 1. PRACTICA PROFESIONALA Invatamant primar si prescolar Aceasta lucrare- PRACTICA PROFESIONALA- se adreseaza studentilor de la specializarea Pedagogia invatamantului primar si prescolar inscrisi la cursurile cu frecventa. Vizează, asemenea celorlalte discipline psihopedagogice şi metodice, dobândirea de către student a următoarelor categorii de abilităţi sau competenţe.
 2. Komensky a elaborat sistemul de invatamant pe clase, lectii si materii, a dat anului scolar o structura organizatorica precisa si este primul autor de manuale scolare. In lucrarea sa principala Didactica magna, publicata in 1657, a adus o noua conceptie despre copil si educatie: copilul este un mugure, educatorul este gradinarul, iar.
 3. Check Pages 1 - 50 of COLECȚIE DE PROIECTE DIDACTICE PENTRU ACTIVITĂȚI INTEGRATE ÎN GIMNAZIU ȘI LICEU in the flip PDF version. COLECȚIE DE PROIECTE DIDACTICE PENTRU ACTIVITĂȚI INTEGRATE ÎN GIMNAZIU ȘI LICEU was published by danacard1 on 2019-10-20. Find more similar flip PDFs like COLECȚIE DE PROIECTE DIDACTICE PENTRU ACTIVITĂȚI INTEGRATE ÎN GIMNAZIU ȘI LICEU
 4. Invatamant prescolar. Copiii odata ajunsi la gradinita, trebuie sa gaseasca zone placute si interesante de explorat, numite centre sau arii de stimulare, unde intalnesc o multime de materiale pregatite, activitati care ii ajuta pe copii sa socializeze in mod progresiv si sa se initieze in cunoasterea lumii fizice si a mediului social.

Invatamant primar. Informatii complete despre materii ..

 1. Created Date: 7/1/2016 12:40:22 P
 2. Intrebari pentru examen. TRUE/FALSE. 1. Procesul de invatamant este singura forma de organizare a activitatii instructiv-educative. 2. Obiectul de studiu al didacticii este formarea personalitatii elevului. 3. Intentionalitatea procesului de invatamant se concretizeaza obiective instructive si educative. 4
 3. Continuturile procesului de invatamant sunt prezentate in docu-mentele scolare de tip reglator: planuri de invatamant; programe cadru pe arii tematice si pe discipline; manuale (alternative); materiale curriculare (indrumare metodice, ghiduri pentru elevi, culegeri de texte s.a.)
 4. REPERE CURRICULARE (arii de stimulare) şi, pe cât posibil, în grupuri cu o componenţă eterogenă ; • stimularea autoreflecţiei, autoevaluării, autoreglării comportamentului de învăţare. Este bine să subliniem faptul că, obiectivele de referinţă, comportamentele selectate pentr
 5. competenţe, performanţe, relaţii între acestea, arii curriculare, curriculum la decizia şcolii, discipline opţionale, curriculum formal, curriculum comun etc.; • asamblarea conceptelor într-un limbaj ştiinţific şi coerent şi utilizarea lui în activitatea profesională. Competenţe de explicare şi interpretar
 6. În condiţiile actuale, în care profesorii trebuie să creeze programe, interdisciplinaritatea în cadrul unei arii curriculare poate constitui un punct de plecare. Având în vedere cele arătate mai sus, cred ca interdisciplinaritatea constituie un principiu ce trebuie aplicat, o modalitate de gândire şi acţiune, ce decurge din evoluţia.
 7. Curriculum. In Gradinita MINIPLAY procesul instructiv-educativ se desfasoara pe baza Curriculum-ului pentru invatamantul Prescolar aprobat prin O.M. nr. 4.694/02.08.2019. Toate activitatiile au ca baza proiecte anuale desfasurate in proiecte tematice, activitati integrate, proiecte de lectii care au ca finalitate evaluari continue, harti.

Acest referat descrie Documente Curriculare. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bogdan Neculau Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca 3 Marian D. Ilie Elemente de pedagogie generală, teoria curriculum-ului şi teoria instruirii Editura MIRTON Timişoara 200 (4) Unitatea de invatamant prescolar sau primar, afiliata altei unitati de invatamant, isi alege 1-2 cadre didactice in consiliul de administratie al acesteia. (5) In consiliile de administratie ale liceelor si scolilor postliceale se includ 1-2 elevi Legea nr 84/1995, Legea invatamantului, consolidata pana in decembrie 2008. Atentie! Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificari de-a lungul timpului dar care nu au fost republicate in Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire in nici un document oficial ele avand.

Teaching and Learning in Primary Education Eurydic

Metoda proiectului in invatamantul prescolar Scris de etc. Activităţile de învăţare specifice temelor cross - curriculare se derulează de cele mai multe ori după regulile unui proiect. Dintre diferenţele semnificative între instruirea sistematică, specifică în general modelului disciplinar, şi lucrul pe proiecte amintim. Programe școlare în vigoare. Precizări privind aplicarea noilor programe pentru învățământul gimnazial. Programele şcolare pentru clasa a V-a, cuprinse în Anexa 2 a OMEN nr. 3393/28.02.2017 se aplică în sistemul de învățământ începând cu anul școlar 2017-2018. Programele școlare pentru celelalte clase se vor aplica în. Exista sapte arii curriculare:-limba si comunicare-matematica si stiinte ale naturii-om si societate-educatie fizica si sport-tehnologii-consiliere si orientare. Ariile curriculare raman aceleasi pe intreaga durata a scolaritatii, dar ponderea lor este variabila in cadrul ciclurilor curriculare si de-a lungul anilor de studiu Repartizarea pe arii curriculare a cadrelor didactice: ARIA CURRICULARA SPECIALITATEA NUMAR PROFESORI LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba si literatura română 3 in invatamant prescolar 200 170 200 163 200 180 Total elevi cuprinşi în anul I şc.postliceală 28 21 28 28 28 30.

Arii curriculare : 7 Data Validării Nr. Programe de invatare: 14 Nr. total elevi : 1519 Invatamant prescolar 80 38 42 - - - - - 59 - 21 Invatamant primar 256 105 151 - - - - - 191 - 65 Invatamant gimnazial 172 71 101 - - - - - 101 - 71 Ciclul inferior al liceului- zi Clasa a IX- Gradinita Rocket Kids este o unitate de invatamant preuniversitar particular din reteaua nationala de invatamant autorizata sa functioneze prin Ordinul Ministrului Educatiei nr.3541 din 26.03.2015 ce pune la dispozitie o cresa, o gradinita si o gradinita de vara Planurile de invatamant prevad denumirile obiectelor de invatare si numarul de ore afectate pentru tot anul scolar. In planurile de invatamant sunt prevazute denumirea tipului de scoala, specializare, profil, profesia obtinuta, durata studii, sist de verificare, structura anului scolar. Disciplinele de invatamant sunt grupate pe arii curriculare prescolar 12. Tipuri variante de lectie; abordare practic-aplicativä 13. Abordare practic-aplicativä a structurii generice a lectiei (evenimentelor lectiei) în cadrul unei discipline de învätämânt/arii curriculare 14. Strategii de diferentiere si personalizare a activitatii instructive-educative în învätämântul primar/pršcolar 15

Curriculum Prescolar - [DOC Document

LibrariaOnline.ro - Invatamant prescolar. Una dintre activitatile placute prin care se realizeaza educatia o reprezinta serbarea scolara care poate fi introdusa ca optional la ciclul primar, dar care poate fi abordata si aplicata, in afara orelor de curs, fara a se constitui intr-un obiect de studiude sine statator Planul cadru în vigoare pentru ciclul primar - Aprobat prin OMEN Nr. 3371/ 12.03.2013. Începând cu anul școlar 2016-2017, prezentul plan cadru se aplică la toate clasele ciclului primar (CP, I, a II-a, a III-a și a IV-a) Elevii din clasele V-VIII pot opta, într-un an de studiu, pentru 1-3 cursuri opţionale (clasele V-VII) şi 1-4 cursuri opţionale (clasa a VIII-a), dintre care un opţional integrat la nivelul mai multor arii curriculare este obligatoriu.. Elevii din clasa pregătitoare și clasele I-IV pot opta, într-un an de studiu, pentru un curs opțional..

Descarca proiectul cu titlul Continuturi specifice invatamantului primar pentru doar 6 euro (Card Bancar / SMS / PayPal). Proiect complet, gata facut RESURSELE CURRICULARE 1. Curriculum de baza corespunde trunchiului comun prevazut in Planul de invatamant pentru ciclul preprimar structurat pe arii curriculare. 2. In baza Legii Educatiei Nationale nr.1 / 2011, reactualizata, se respecta curriculum de baza atat in acoperirea continuturilor comune cat s

Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor - Musata-Dacia Bocos DIN CUPRINS: Prefaţă PARTEA I FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI Tema nr. 1 Factorii dezvoltării personalităţii umane Te 3 Contextul care a favorizat introducerea conceptului de educaţie timpurie în România şi, implicit, revizuirea curriculară Într-o accepţiune generală, educaţia este procesul (acţiunea) prin care se realizează formarea şi dezvoltarea personalităţii umane.Ea constituie o necesitate pentru individ şi pentru societate Rețele de resurse educaționale deschise (RED), înființate la nivelul inspectoratelor școlare județene. În acord cu directivele Comisiei Europene și cu linia strategică din Agenda Digitală a României privind utilizarea TIC în cadrul procesului de învățare (resurse educaționale deschise/RED şi Web 2.0), inspectoratele școlare județene, la solicitarea Ministerului Educațiiei. OFERTA EDUCAŢIONALĂ. Cursurile şcolii sunt frecventate de copii cu nevoi speciale, ale căror diagnostice sunt variate: de la deficienţe mintale ușoare și moderate la deficienţe severe, profunde si/sau asociate, de la sindrom Down la autism, de la deficienţe motorii severe la deficienţe parţiale de vedere sau auz, de la tulburări ale limbajului sau dificultăţi severe de comunicare.

Pipp-bn: Curriculum-ul Preşcolar Aspecte Descriptive Şi

Ce înseamnă curriculum, planuri cadru, arie curriculara

Plan Manageria

Video: Proiectarea didactica in invatamantul prescolar - eVitalSho