Home

Variatia energiei cinetice

La trecerea sistemului dintr-o stare mecanică în alta se efectuează lucru mecanic.Lucrul mecanic este o mărime de proces.. Un sistem fizic are energie, dar nu poate avea lucru mecanic.. Ca şi lucrul mecanic, energia se măsoară în SI, în joule (J).. Teorema variaţiei energiei cinetice a punctului material. Lucrul mecanic efectuat sub acţiunea unei forţe, este L = F · d Variatia energiei cinetice - lucrul mecanic motor Fizica clasa a - IX - a - probleme rezolvate Exercitii si probleme rezolvate. Trimiteți prin e-mail Postați pe blog! Distribuiți pe Twitter Distribuiți pe Facebook Trimiteți către Pinterest. Niciun comentariu: Trimiteți un comentariu

Energia mecanică, Teorema variaţiei energiei cinetice

  1. Ecuatia lui Galilei se scrie in acest caz in forma : vi vf=2ad Enunt : variatia energiei cinetice a unui punct material care se deplaseaza in raport cu un sistem de referinta inertial este egala cu lucrul mecanic efectuat de forta rezultanta care actioneaza asupra punctului material in timpul acestei variatii : (Ec=Ecf-Eci=Lif Observatie : din.
  2. 1.3.2 Energia mecanica. Teoremele de variatie ale energiei. Teorema de variatie a energiei cinetice: Variatia energiei cinetice intre doua stari este egala cu lucrul mecanic efectuat intre cele doua stari. ΔEc=L
  3. Lucrul mecanic efectuat de forţa care acţioneaza asupra punctului material a contribuit la variatia marimii:. Notând energia cinetică a punctului material în starea 1. energia cinetică a punctului material în starea 2. avem : L = E c2 - E c1 = ΔE c relaţie ce reprezintă teorema de variatie a energiei cinetice
  4. În scrierea relaţiei de mai sus am ţinut seama de teorema de variaţie a energiei cinetice şi de relaţia de definiţie a energiei potenţiale. Pe de altă parte lucrul mecanic al forţelor rezultate se poate scrie ca suma lucrurilor mecanice efectuate de forţele conservative şi cele neconservative

Teorema de variatie a energiei cinetice Variatia energiei cinetice a unui mobil care se misca fata de un Sri este egala cu lucrul mecanic al rezultantei fortelor ce actioneaza asupra lui in timpul acestei variatii 2. Teorema de variatie a energiei potentiale Variatia energiei potentiale a unui sistem izolat in care actioneaza forte conservative Variatia energiei cinetice dv F m dt dW Fdr dW mvdv dr vdt mv 2 dW mvdv d Lucrul mecanic elementar al fortei2F este 2 absorbit de cresterea marimii mv 2 mv 2 Ec - energia cinetica (de miscare) 2 dE c dW teorema variatiei energiei cinetice sub forma diferentiala 2 2 dE 1 c dW teorema variatiei energiei cinetice sub forma integrala 1 E c 2 E c1. IV. Lucrul fortei rezultate este egal cu variatia energiei cinetice: Lrez = mv2 2 2 ¡ mv2 1 2 = Ec2 ¡Ec1: Lucrul fortei de greutate: Lg = mgh1 ¡mgh2 = ¡(Ep2 ¡Ep1): Lucrul fortei de elasticitate: Lel = kx2 1 2 ¡ kx2 2 2 = ¡(Ep2 ¡Ep1): Forte conservative sunt fortele lucrul carora nu depinde de forma traiectoriei, lucrul forte Em física, a energia cinética em um objeto é a energia que ele possui devido ao seu movimento. [1] Isto é definido como o trabalho necessário para acelerar um corpo de massa em repouso para que este adquira velocidade.Tendo ganho essa energia durante a aceleração, o corpo mantém essa energia cinética a menos que a sua velocidade mude.A mesma quantidade de trabalho é produzido por um.

Energia interna a gazului ideal (notata U) Dupa cum sugereaza si numele prezentului paragraf, in cele ce urmeaza ne propunem sa determinam expresia matematica ce ne permite sa calculam energia totala acumulata in interiorul unui gaz. primul termen din membrul drept reprezinta suma energiilor cinetice ale moleculelor gazului (notata cu Deci, lucrul fortei rezultante este egal cu variatia energiei cinetice: L = ∆Ec: Lucrul fortei de greutate este: L = mgh1 ¡mgh2; unde h1 si h2 sunt inaltimea initiala si finala a punctului material in raport cu nivelul considerat nul. Marimea fizica Ep = mgh poarta denumirea de energia potentiala a punctului material la inaltimea h

Variația energiei cinetice a punctului material este egală cu lucrul mecanic al rezultantei forțelor care acționează asupra acestuia, în mișcarea respectivă. Variația energiei cinetice a unui punct material care se deplasează în raport cu un sistem de referință inerțial este egală cu lucrul mecanic efectuat de forța rezultantă. https://www.fizichim.ro - Fizica și Chimia pe înțelesul tuturor Teorema de variație a energiei cinetice. Energia cinetică a unui corp aflat în mișcare este acea energie datorată mișcării (de translație) cu viteza v. Ea este egală cu lucrul mecanic necesar pentru a modifica (accelera) viteza corpului din repaus la viteza curentă v. Variația energiei cinetice a punctului material este egală cu. Am calculat Variatia energiei mecanice= Variatia Energiei cinetice + Variatia Energiei Potentiale. Am obtinut -626J. Apoi, stim ca Variatia Energiei Mecanice e Lucrul mecanic al fortelor neconservatice, in acest caz, Lucrul mecanic al Fortei de frecare e miu*m*g*d*cos180 care da -2,5*d . Apoi am egalat -625 cu - 2,5*d si am obtinut ca d=250 m

Legea conservării energiei afirmă că energia totală a unui sistem fizic izolat rămâne nemodificată în timp, indiferent de natura proceselor interne ce au loc în sistem.. Cu alte cuvinte, diversele forme de energie ale unui sistem se pot transforma reciproc, dar suma cantităților tuturor formelor de energie rămâne constantă, ea nu poate fi creată sau distrusă Variatia energiei cinetice a unui punct material, care se deplaseazä in raport cu un sistem de referintä inertial, este egalä cu lucrul mecanic efectuat de forta rezultantä care actioneazä asupra punctului material in timpul acestei variatii Teoremă: Variatia impulsului punctului material este egală cu impulsul fortei aplicate acestuia. Această teoremă exprimă o lege de conservare a miscării. În cazul in care forta aplicată este nula, atunci variatia impulsului este nulă=>conservarea impulsului punctului material

În articolul de faţă am realizat un sumar al cărţii de fizică de clasa a IX-a, ce poate fi folosit de cei interesaţi pentru a-şi reîmprospătata cunoştinţele ori pentru a-şi consolida ceea ce ştiu.. Optica Geometrică Fascicul de lumină: un grup de raze de lumină care pot fi concurente într-un punct (fascicul conic) sau paralele (fascicul paralel) Teoremele generale ale mecanicii reprezintă un sistem unitar de teoreme demonstrabile pe baza principiilor mecanicii.Ele particularizează anumite relații funcționale între mărimile fizice dinamice și sunt utile pentru descrierea comportamentului mecanic al sistemelor mecanice.Teoremele generale ale mecanicii sunt legate de noțiunea de integrale prime ale mișcării prin intermediul. variatia energiei cinetice a unui corp care se misca in raport cu un sistem de referinta inertial este egala cu lucrul mecanic al tuturor fortelor care actioneaza pe timpul acestei variatii L total = mv2/2 - mv02/2 16 teorema de variatie a impulsului pt un punct materia teorema variatiei energiei cinetice a punctnlui material energia potenlialä variatia energiei potentiale gravitationale a sistemului corp energia mecanicä, mäcime de stare Pämânt . legea conservärii energei mecanice impulsul punctului material si a unui sistem de puncte materia ¤ teorema variatiei energiei cinetice a punctului material ¤ energia potentiala ¤ variatia energiei potentiale gravitationale a sistemului corp - Pamant ¤ energia mecanica, marime de stare ¤ legea conservarii energiei mecanice Sursa: Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5610/31.08.201 ; Legea conservarii energiei mecanice 2.5

Energia cinetica

Cerinte : variatia energiei cinetice intre A si B. Energia potentiala in starea B. Lucrul mecanic al fortelor de frecare A-B-C. Variatia energiei mecanice totale B-C. Alege profil - Alege o filiera - Teoretica Vocationala Tehnologic Teorema de variatie a energiei cinetice. Variatia energiei cinetice unui punct material care se deplaseaza in raport cu un sistem de referinta innertial este egala cu lucrul mecanic efectuat de forta rezultanta care actioneza asupra punctului material in aceasta variatie Teorema de variatie a impulsului. Cazul sistemului de puncte materiale. 3 Ce este energia cinetică? 3. Energia cinetică este energia pe care o are un obiect datorită mişcării sale. Atâta timp cât un obiect se mişcă cu aceeaşi viteză acesta îşi va menţine aceeaşi energie cinetică. Energia cinetică a unui obiect se calculează pe baza vitezei şi masei obiectului Calculăm variația energiei cinetice. ΔE c = E cf - E ci = E cf - 0 = E cf, deoarece E ci = 0 ( mașina a pornit și în repaus avea v i = 0). Egalăm variația energiei cinetice cu lucrul mecanic (Legea variației energiei cinetice) : ΔE c = L. 46.000 = F ∙ 30 - 15.000 . F ∙ 30 = 46.000 + 15.000 . F = 2.033,33

1.4. Conservarea energiei (c. Energia cinetică şi energia potenţială) Dar de fapt acesta este un exemplu puţin asemănător celui al buşteanului ce arde, părând că sfidează legea conservării masei. Lavoisier a realizat că există o a doua formă de masă, masa fumului, ce nu era luată în calcul, şi a dovedit experimental că masa. d reprezinta variatia energiei cinetice; - g·dz reprezinta variatia energiei potentiale de pozitie; - vol dpreprezinta variatia energiei potentiale de presiune (in conditiile in care vol = volumul specific sau volumul unitatii de masa). Daca se noteaza cu p1 si p2 presiunile la intrar Sistemul termodinamic (corp), fiind alcătuit din foarte mult particule aflate într-o continuă miscare beneficiază de energia cinetică ale acestora, respectiv energia potențială. Numim energia internă suma tuturor energiilor cinetice și potențiale a fiecărei molecule luată în parte. Energia, indiferent de tipul ei, reprezintă o marime fizică stare. În cursul proceselor.

Variatia energiei cinetice - lucrul mecanic motor

Teorema Variatiei Energiei Cinetice A Punctului Material

gravitational uniform lucrul mecanic efectuat de forta de frecare la alunecare puterea mecanica, unitatea de masura a puterii in S I randamentul planului inclinat energia cinetica a punctului material teorema de variatie a energiei cinetice a punctului material energia potentiala variatia energiei potentiale gravitationale a sistemului corp. Apoi in punctul de plecare corbul are Epotentiala 0 fata de sistemul de referinta ales adica nivelul de la care este lansat cu viteza V0,iar in punctul de oprire in aer,Epfinala=m*g*h=0,6*10*0,8=4,8 Jouli deci variatia energiei potentiale este:ΔEp=Epfinala-Epinitiala=4,8-0=4,8 Jouli Măsurări asupra parametrilor de calitate a energiei electrice 1. Aspecte generale privind calitatea energiei electrice Calitatea energiei electrice este un concept complex, care implică numeroşi indicatori de performanţă. Din punct de vedere tehnic, aceasta este strâns legată de calitatea tensiunii de alimentare, orice abatere a amplitudinii, frecvenţei sau formei undei sinusoidale de. teorema variatiei energiei cinetice a punctului material energia potentialä variatia energiei potentiale gravitationale a sistemului corp — Pämânt energia mecanicä, märime de stare 65 Programa pentru disciplina Fizicã, Filiera teoreticã —profilul real Filiera vocationalã —profilul militar Examenul de Bacalaureat Nationa Miscarea corpurilor in camp gravitational. AC. Published with reusable license by alin cojocaru. June 16, 2016. 1. 106 views

1.3.2 Energia mecanica - fizica ro - Google Searc

Motivatiile gândiriiSISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR

Conservarea Energiei Mecanice Conservarea energiei mecanice are loc numai pentru corpurile aflate in campuri cosnervative de forte (gravitational, elastic). Conservarea energiei mecanice este valabila numai pentru corpurile izolate mecanic de exterior (care nu interactioneaza cu corpurile din jurul sau) Cea de-a doua derivata marcheaza variatia energiei interne datorita variatiei de volum, la temperatura constanta: la modificarea volumului se modifica distantele dintre molecule, modificandu-se astfel numai componenta potentiala a energiei interne, care este legata de fortele intermoleculare. La gazul perfect, fortele intermoleculare sunt nule, adica energia interna nu depinde de volum, la. Teorema de variatie a energiei cinetice Variatia energiei cinetice a unui mobil care se misca fata de un Sri este egala cu lucrul mecanic al rezultantei fortelor ce actioneaza asupra lui in timpul acestei variatii 2. Teorema de variatie a energiei potentiale Variatia energiei potentiale a unui sistem izolat in care actioneaza forte conservative.

Legile studiate in clasa a IX - definite si explicate referat

Pentru deducerea ecuaţiei lui Bernoulli să considerăm că o mică porţiune de fluid, cu densitatea r, trece dintr-un loc A în alt loc B fără a-şi modifica volumul. În timpul curgerii, această porţiune de fluid, îşi modifică şi altitudinea, de la la . Conform teoremei de variaţie a energiei cinetice se poate scrie Universitatea Babe ş-Bolyai Cluj- Napoca Facultaea de Fizic ă timp de lucru: 3 ore CONCURSUL Augustin Maior 2007 1. Asupra unui corp cu masa m = 6 kg , aflat ini ţial pe sol, ac ţioneaz ă o for ţă vertical ă F = 108 N timp de t1 = 5 s Variatia infinitezimalä a energiei cinetice a unui corp este egalä cu lucrul mecanic elementar efectuat de fortele exterioare care actioneaza asupra acelui corp. Pentru un proces macroscopic ce se desfäsoarä între douä stäri cu energia cineticä Ecl si Ec2 se scrie: (2.20) ceea ce reprezintä legea variatiei energiei cinetice, form Alături de teorema momentului cinetic, teorema impulsului este una dintre teoremele de bază ale dinamicii 1 Teorema impulsului pentru un punct material 2 Teorema impulsului pentru un sistem de puncte materiale 2.1 Varianta II 3 Resurse Se numeşte impuls al punctului material cu masa m care se mişcă cu viteza marimea: (1) În SI impulsul se măsoară în Legea a doua a dinamicii pentru un.

PROBLEME PROPUSE PT CLASA A 7A - FIZICA

Energia mecanic

Variatia energiei sistemului • Fiecare termen (E 2-E 1) i presupune existenta unei relatii constitutive, care poate exprima eventuale cuplaje (existenta a doua sau mai multe interactii de transfer de energie, care pot afecta acelasi mod de stocare a energiei). Sistemele electromecanice de conversi Programa de fizica pentru mecanica 2021. Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educatiei nr 3237/05.02.2021 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2020 - 2021 1 Acceleratia centripeta Acp este rezultatul modificarii orientarii vectorului V tangentiala sub actiunea unor forte si=m/s2 2 Acceleratia gravitationala Este un vector orientat in jos, spre centrul pamantului.-depinde de inaltime si de latitudine-este imprimata de forta de atractie G=mgh 3 Acceleratia punctului material Este o marime fizica vectoriala egala cu variatia vectorului viteza in. Formuleonline. December 13, 2015 ·. 99 de probleme rezolvate fizica clasa a-9-a: OPTICA GEOMETRICA. problema rezolvata 1. problema rezolvata 2. problema rezolvata 3. problema rezolvata 4. problema rezolvata 5

Video:

Variatia energiei cinetice - lucrul mecanic motor

Legea conservării energiei afirmă că energia totală a unui sistem fizic izolat rămâne nemodificată în timp, indiferent de natura proceselor interne ce au loc în sistem. Cu alte cuvinte, diversele forme de energie ale unui sistem se pot transforma reciproc, dar suma cantităților tuturor formelor de energie rămâne constantă, ea nu poate fi creată sau distrusă S-a studiat variatia vitezelor axiale in jet rezultand faptul ca vitezele pe direcţia y hidrodinamice a ştuţurilor de aspiraţie şi refulare care au evidentiat faptul ca mecanismul de transformare a energiei cinetice in presiune poate fi imbunatatit partial prin asigurarea unui traseu hidrodinamic al aspiratie si refularii fiind. 307 - momentul de inerţie polar faţă de originea O a sistemului de referinţă se va calcula cu relaţia generală: = ò = ò + + m 2 2 2 m 2 J O r m x y z m (16.6) în care r =P iar x,y,z sunt coordonatele masei elementare. - momentele de inerţie axiale faţă de Ox, Oy şi Oz se definesc prin relaţiile: ò ò ò

Maximul energiei fotonului imprastiat apare pentru minimul numitorului, adica pentru retro-imprastiere, cosθ=-1, si deci θ=π, ph e e ph e e ph E E cp E cp E E 2 ( )max 2 p Deoarece m c2 e <<E e, scriem cp e≈E e=27 GeV, E ph=hc/λ=2,42 eV si gasim (E ph)max≈ 2 / 1 / / /(4 ) 2 2 4 2 e oe e ph ph e e e Eph E m c E BIBLIOGRAFIE: 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Z. Gab0§, O. Gherman - Termodinamicä fizicä statisticä, E.D.P., Bucure$i, 196 Teorema variatiei energiei cinetice a punctului material v7o20ot Consideram un punct material in miscare rectilinie uniform accelerata sub actiunea unei forte constante F . presupunem ca in timp ce punctul materia se deplseaza pe distanta d viteza sa creste de la o valoare initiala vi la o valoare finala vf Relatia (3.23) reprezinta formularea matematica a teoremei de variatie a energiei cinetice: Variatia energiei cinetice a unui punct material intre doua puncte oarecare de pe traiectorie este egala cu lucrul mecanic efectuat de forta rezultanta care actioneaza asupra punctului material pe parcursul miscarii acestuia intre punctele considerate..

Intr o cascada cu inaltimea de 30 m cad 10 kg de apa pe secunda. Care este variatia energiei cinetice a apei in cadere? g=9,8 metri pe secunda la patrat. - 358033 Conversia energiei i energetic general Capitol 2. - Noiuni de termodinamic 16 U = U cin + U pot + U 0 [J] (2.1) U cin - suma energiilor cinetice moleculare corespunztoare micrilor de translaie, rotaie i vibraie, [J]; U pot - suma energiilor poteniale datorate forelor de interaciune dintre molecule, [J];

daca rezultanta fortelor ce actioneaza asupra unui punct

Teorema de variatie a energiei cinetice teorema de

MATERIALE I CRISTALIZAREA METALELOR Energia internă a unui sistem sau a unui corp este totalul energiei cinetice care este rezultatul mişcărilor de translaţie, rotaţie şi vibraţie a moleculelor şi energia potenţială legată de energia electrică şi vibratorie a atomilor din molecule. Variatia energiei libere la solidificare Când. 2 2.1.2. Cuante de energie. Fotoni. În 1900 M. Planck, pornind de la o intuiţie a lansat o ipoteză care spunea: Ce-ar fi dacă, la fel ca materia, şi energia ar fi constituită din particule, pachete de energie, sau cuante de energie, cum le-a denumit el - de la adjectivul interogativ latin quanta, quantum care înseamnă cât, câte. Mergând pe această ipoteză Planck a descoperit ca. teorema variatiei energiei cinetice a punctului material energia potentialä variatia energiei potentiale gravitationale a sistemului — Pämânt Programa pent:u disciplina Fizicã, Filiera teoreficã — real 'i Filiera vocationalå Examenul national de bacalaureat mecanic efectuat de forta profilul milita

TURBINE CU ABUR

(PPT) Curs 1 Ana-Maria Hodorogea - Academia

Efectul energiei cinetice in sistemul circulator real este foarte diferita in diversele parti ale trunchiului vascular. In aorta, viteza maxima a sangelui este de aproximativ 100 cm/s avand energia cinetica pe unitatea de volum de 0,5kPa(4 (mmHg). Daca presiunea sangelui sistolic este de 16 , contributia energiei cinetice pe unitatea d variaţia energiei sale cinetice E c; qvE dt dE c = Câmp magnetic de inducţie B r viteza particulei perpendicularăpe liniile de câmp R mv qvB 2 Miscare circulara = raza traiectoriei ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ − = = 2 2 0 c v qB 1 m v qB mv R m - masa de mişcare c - viteza luminii câmp electric - energia particulei încărcate câmp. Eu intai am calculat variatia energiei cinetice,apoi am aflat variatia energiei interne.M-am oprit la U=Q.Nu stiu formula pentru Q.(am o idee,dar nustiu daca e corecta)) Sus. DD profesor Mesaje: 5216 Membru din: Vin Aug 06, 2010 2:59 pm. Mesaj de DD » Dum Oct 12, 2014 8:58 a Discutie: Teorema energiei cinetice este legata si ea de o proprietate deosebita a spatiu-timpului newtonian, anume de omogenitatea timpului, modelata matematic prin simetria la translatii temporale a ecuatiei fundamentale.. D. Teorema conservarii energiei mecanice O situatie reala este aceea in care asupra unui punct material actioneaza un camp de forte (gravitational, electric etc.) Variatia energiei cinetice a unui punct material care se deplaseaza in raport cu un sistem de referinta inertial este egala cu lucrul mecanic efectuat de forta rezultanta care actioneaza asupra punctului material in timpul acestei variatii. Ec=L Moment cinetic Momentul cinetic (englez, angular momentum) denumit i momentul impulsului respectiv.

Energia cinética - Wikipédia, a enciclopédia livr

Variatia energiei cinetice a unui mobil care se misca fata de un Sri este egala cu lucrul mecanic al rezultantei fortelor ce actioneaza asupra lui in timpul acestei variatii. 2.Teorema de variatie a energiei potentiale energiei cinetice si a celei intramoleculare , modificandu-se chiar starea electronica a moleculei prin trecerea electronilor pe nivele de energie mai inalta . Pentru diferitele reactii bimoleculare, valorile lui Z calculate variaza intre 10 11-10 12 l·mol s-1si ele coincid numeric cu valorile factorului preexponential Cantitatea de caldura este energia transmisa sau primita de un corp in timpul schimbului de caldura , care este egala cu variatiaenergiei interne( variatia energiei mecanice a particulelor in miscare dezordonata) Energia interna este suma tuturor energiilor cinetice si potentiale,care caracterizeaza particulele componente ale unui corp... potentiala de interactie moleculara creste pe seama descresterii energiei cinetice a moleculelor, astfel gazul se raceste. Racirea unui gaz real intr-o destindere adiabatica poarta numele de efect Joule-T. Pentru punerea in evidenta a acestui efect se utilizeaza un tub de sticla izolat adiabatic s Fizică | Physic

Energia interna a gazului ideal (notata U) - rasfoiesc

Teorema variatiei energiei cinetice a punctului material 2.3. Energia potentiala gravitationala 2.4. Legea conservarii energiei mecanice LISTA DE TERMENI . variatia energiei potentiale gravitationale a sistemului corp Pamant. energia mecanica, marime de stare. legea conservarii energiei mecanice. principiul conservarii energiei Energia eoliana - Avantajele si dezavantajele folosirii energiei eoliene. Energia eoliana este o sursa de energie regenerabila generata din puterea vantului. Vanturile sunt formate din cauza ca soarele nu incalzeste Pamantul uniform, fapt care creeaza miscari de aer. Energia cinetica din vant poate fi folosita pentru a roti niste turbine, care.

Referat: Teorema Variatiei Energiei Cinetice A Punctului

care este constituită numai din energiile cinetice ale moleculelor kT n E B g c 2 Echipartia energiei pe grade de libertate Numărul de grade de libertate este: ngr=3 pentru o molecula monoatomica, adică: 3 grade de translație în spațiu ngr=5 pentru o molecula bi-atomica, adică: 3 grade de translație în spațiu + 2 grade de rotație în. 4.5. teorema variaȚiei energiei cinetice a punctului material..... 29 4.6. legea conservĂrii energiei mecanice..... 29 5. producerea Și utilizarea curentului continuu.. 31 5.1. curentul electric În conductori metalici. circuitul electric Energia potentiala. Proprietatea unui sistem de a efectua lucru mecanic se masoara printro marime fizica de stare numita energie, notata cu E. Energia mecanica a unui sistem poate fi: -energie cinetica notata cu Ec - energie potentiala notata cu Ep Energia potenial este energia unui sistem fizic, dependent numai de poziia sau configuraia diferitelor pri ale sistemului

Energie cinetică - Wikipedi

Fig. 3.19. Variatia modulului fazei intiale a oscilatiei permanente în 3.6.2. Consideratii energetice ale oscilatiilor fortate În continuare vom defini câteva marimi fizice care caracterizeaza transferul energiei mecanice în sistemul ce efectueaza oscilatii fortate, sau întretinute. 1 Folosind expresia energiei interne a gazului ideal determinata in cadrul teoriei cinetice a gazelor: U = —vRT, unde f este numarul gradelor de liberatate, obtinem expresiile: Mentionam ca vom neglija variatia de volum cauzata de masurare 99 de probleme rezolvate fizica clasa a-9-a: OPTICA GEOMETRICA problema rezolvata 1 problema rezolvata 2 problema rezolvata 3 problema rezolvata 4 problema rezolvata 5 problema rezolvata 6..

Legea variației energiei cinetice - Problemă model - YouTub

dupa incetinirea la practice zero a energiei cinetice. Rezultatu l procesului de anihilare este producerea a doi fotoni deplasandu- se in directii opuse, fiecare cu energia m e c 2 Energia mecanică a unui sistem izolat, într-un câmp de forţe conservativ se conservă: E c + E p = const. Transformarea reversibilă a energiei cinetice şi a celei potenţiale se poate demonstra cu ajutorul pendulului lui Maxwell Se numește formă de energie fiecare termen aditiv din cea mai generală expresie a energiei totale a.

c) variatia energiei cinetice a sistemului de corpuri in miscare pe distanta s = 1m(g = 10m/s2). 2. Un gaz ideal monotonic ocupa un volum V 1 = 0,3m3 la presiunea p 1 = 3·104N/m2 si temperatura t 1 = 270C. Gazul efectueaza o transformare care verifica ecuatia p = a·v cu a = constant ocupand in final un volum de trei ori mai mare. Sa se. Varianta a II-a 1. Sa se enunte : Teorema variatiei enegiei cinetice, Legea conservarii energiei mecanice, Legile frecarii de alunecare. 2 Variatia energiei potentiale intre doua stari este egala si de semn contrar cu lucrul mecanic efectuaut intre cele doua stari. ΔEp=-L; Legea conservarii energiei mecanice Legea conservarii energiei mecanice. noŢiuni de termodinamicĂ Şi de cristalizare a metalelor si aliajelo 14.2. Transmisii prin roti dinlate . 312 14.3. Cremaliera . . . . 314 14.4. gurubul f5ra sfbit . 315 64.5. Mecanisme planetare . 315 14.6. Cama . 317 14.7. Dif. Variatia energiei interne, ?u, este egala cu suma energiilor acceptate sau cedate de sistem sub forma de lucru mecanic, w, si caldura q (principiul I al termodinamicii): ?u = q + w (1.1) Sau exprimata sub forma diferentiala: du = ?q + ?w (1.2) 1.3 •teorema variatiei energiei cinetice a punctului material •energia potentiala •variatia energiei potentiale gravitationale a sistemului corp ? Pamant •energia mecanica, marime de stare •legea conservarii energiei mecanice. II. ELEMENTE DE TERMODINAMICA CONTINUTURI 1. NOTIUNI TERMODINAMICE DE BAZA 2. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII 3