Home

Documente sindicate md

CNSM - Sindicat

 1. Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md
 2. Download. Buletin informativ al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova pentru trimestrul II, 2018. Download. Buletin informativ al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova pentru trimestrul I, 2018. Download. Buletin informativ al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova pentru trimestrul IV, 2017. Download
 3. Impactul calității resurselor umane asupra dezvoltării social-economice a Republicii Moldov
 4. 2 Aprilie 2021 207. Raportul de activitate ANOFM 2020. .pdf. 30 Martie 2021 269. Piața muncii: locuri vacante la 29.03.2021. .docx. 30 Martie 2021 106. CEREREA și OFERTA FORȚEI DE MUNCĂ la finele anului 2020. .pdf
 5. Noul Tabel de evidență a timpului de muncă, aprobat. În Monitorul Oficial din 6 martie 2020 Ministerul Economiei și Infrastructurii, Confederația Națională a Patronatului şi Confederația Națională a Sindicatelor au publicat Convenția colectivă (nivel național) cu privire la modelul Tabelului de evidență a timpului de muncă (nr.

Manuale CNSM - Sindicat

Buletine informative CNSM - Sindicat

 1. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Inspectoratul de Stat al Muncii. ISM.GOV.MD. Confederația Națională a Patronatului. CNPM.MD
 2. Instruire. În atenția liderilor sindicali! Postat 22 februarie 2021. Documente anexat
 3. Raport statistic - mai 2021. .pdf. 8 Iunie 2021 104. Notă de monitorizare. Situația statistică a șomajului pe parcursul a 5 luni ale anului 2021. .pdf. 8 Iunie 2021 99. Hotărârea CT 1 din 28.05.21 Cu privire la realizarea Planului de activitate al Agenției Naționale pentru 4 luni 2021. .pdf
 4. Constituția Poloniei cu privire la dreptul de afiliere în sindicate prevede doar faptul că Republica Polonă respectă libertatea creării și funcționării asociațiilor profesionale, mișcărilor civile 39, iar Constituția Japoniei stabilește în art. 10 că poporul Japoniei se bucură necondiționat de toate drepturile fundamentale ale.

Manuale CNSM - new

Documente Anofm sit

Ziua Constituției Republicii Moldova. La 29 iulie cetățenii Republicii Moldova își serbează Constituția. Aniversarea celor 27 ani de existență a Constituției Republicii Moldova reprezintă o ocazie de a ne reaminti că adoptarea Constituției a pus bazele instaurării democrației și a statului de drept în Republica Moldova. Articolul 85. Demisia (1) Salariatul are dreptul la demisie - desfacere a contractului individual de muncă, cu excepția prevederii alin.(41), din proprie inițiativă, anunțând despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului menționat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea MD - mic dejun / D - dejun / C - cina / PC - pensiune completa (meniu fix) / FC - fisa cont / T - tratament OFERTE SPECIALE Hotel PARÂNG *** - BĂILE OLĂNEȘTI TARIFE SINDICATE - 2020 Extrasezon/Sezon HAI LA BĂI 585 lei/620 lei / persoană Cazare în cameră dublă ( 6 nopți) Masă pensiune completă, dietă ( 6 zile O R D I N cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) nr. 22 din 03.03.2014 Monitorul Oficial nr.120-126/670 din 23.05.201 La baza activității instituției sunt: Codul Educației al Republicii Moldova, Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară în Republica Moldova

Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1 - 7 ani) în Republica Moldova, Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere la 7 ani, Regulamentrul de organizare și funcționare al instituției de educație timpurie nr.6. Regulamentul intern al instituției de educație timpurie nr.6 Documente; Cv-ul directorului; Cv-ul medotistului; Cadre didactice; Sindicate; Proiecte investiţionale; Proiecte educaţionale; Strategia de dezvoltare; Plan anual; Regulament; ALIMENTAȚIA. Meniu model; Norme fiziologice per/copil; Norme financiare per/copil; Rapoarte simestriale și anuale despre îndeplinirea normelor naturale și. © 2021 Toate drepturile rezervat

În atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău. Dotarea blocurilor alimentare în instituțiile subordonate DETS s. Centru. Hotărârea CESP Nr.38 din 21.05.2021. Aviz Ordinul nr.299 din 24.03.2021; Ordinul-nr.187-din-01.03.2021-Cu-privire-la-organizarea-procesului-educational-in-institutiile-de-invatamant-general-in-perioada-1. După completarea grupelor instituției cu copii și a colectivului cu personal didactic, scopul căruia e orientarea spre asigurarea calității în educația tinerei generației în creștere, în dezvoltarea unei societăți democratice durabile cu dimensiune economică și culturală, să construiască o societate sănătoasă

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent id leo elementum, rhoncus mauris nec, laoreet ligula. Aenean eget quam ullamcorper dolor porta tempus a id enim Înscrierea copiilor la IET din orașul Chișinău se face exclusiv prin intermediul serviciului on-line www.egradinita.md. Procesul de organizare și desfășurare a alimentației copiilor în IET nr.15 sectorul Centru Adresa: Chisinau, str. Malina Mica 60, Tel: (022) 79-02-12, Email: centrugradi55@gmail.co

Noul Tabel de evidenta a timpului de munca - SFS

 1. istraţiei publice centrale şi locale, organele de jurisdicţie a muncii; 3.1.8. La formarea profesională, la reciclare şi perfecţionare în conformitate cu Codul Muncii şi cu alte acte din Republica Moldova 3.1.9
 2. Ordin nr. 216 din 16.03.2021. În scopul interzicerii plăților formale și informale în instituțiile de învățământ subordonate, DGETS a emis, Ordinul nr. 216 din 16.03.2021 Cu referire la interzicerea plăților formale și informale de la elevi, familiile acestora și de la asociațiile obștești pentru personalul didactic și de.
 3. IDNO 1002602003945, Capitalul social :117 074 300 lei IBAN:MD39VI022510100000013MDL BC Victoriabank SA, filiala nr. 1 mun. Bălţi, BIC VICBMD2X74

Cadre didactice. 1/. close the image dialog. go to the previous image 1 Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor codur Cadre didactice. Cadrele didactice ce activează au pregătire şi experienţă de muncă corespunzătoare, care crează condiţii favorabile pentru dezvoltarea copiilor şi prestează activităţi educaţionale de calitate. 7 cadre didactice deţin grade didactice. Este necesitate de completare cu cadre didactice Meniu-model-vară-toamnă- 2020-2021. Meniu-model din instituțiile de educație timpurie cu regim de activitate de 9,5-10 ore pentru anul 2020-2021 (sezon iarnă-primăvară) Graficul livrării produselor alimentare în instituţiile de educaţie timpurie DETS s Ciocana din 04.01.2021-30.06.2021

Instituția Educației Timpurie Creșa - grădiniță nr.133. Sectorul Centru, municipiul Chișinău, strada Universității 1, Director: Boțan Iuli Informare despre desfășurarea Concursului Internațional de Creație Literară UNIVERSUL CUVINTELOR, ediția a VI-a, 2021. Ședințe de informare a elevilor despre fenomenul violenței și consecințele psihologice și juridice a acestuia. Alimentația în cadrul IET nr.78 sectorul Centru este bazată pe regularitatea, varietatea. Ordinul SFS nr. 546 din 28.11.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale. 1. (29.5.21) Cum urmează de a se reflecta în Declarația cu privire la impozitul pe venit scutirea de plată Săptămâna trecută directorii de spitale din Moldova s-au aflat ciucure la Chișinău. Au fost chemați la Ministerul Sănătății să dea dări de seamă privind situația economică și financiară a instituțiilor pe care le conduc, iar cel mai important subiect discutat a fost, bineînțeles, dacă reușesc să le dea angajaților salarii. Deși încearcă să ocolească subiectul în. Regulament cu privire la utilizarea sistemelor informaţionale Ediţia 1 în cadrul Universității Tehnice a Moldovei Cod: REG-0-USI Revizia 0 4 Student - persoană instruită în cadrul facultăților, la studii universitare, în învățământul superior tehnic, inclusiv studenţi încadraţi în programe de mobilitate sau care studiază temporar

Descarcă formulare - Descarcă formulare - SFS

Ordinul SFS nr. 308 din 03.06.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale. 29.1.6.2.23 Cum se vor reflecta în Darea de seama lunară (forma IPC21) veniturile achitate persoanelor fizice - zilieri? 29.1.6.2.26 Cu Monitorizarea executării lucrărilor de reparație a edificiilor instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2021-2022 În temeiul deciziei CMC nr. 25/4 din 29.12.2019, pentru lucrările de reparație/ dotare a instituțiilor de învățământ general din municipiu au fost alocate 129 mln 429 mii lei pentru un număr de 115 instituții, conform anexelor din decizie, inclusiv 1C:Contabilitate. 1C:Contabilitate se adreseaza intreprinderilor de toate dimensiunile, din toate sectoarele de activitate, de la cele cu profil general, de comert, productie, prestatoare de servicii pana la cele de import-export. Solutia propusa este un sistem integrat ce va imbunatati sistemul informational din cadrul unei companii, permitand. Contabilitate Situatii financiare. Intrebare: In cazul unei agentii de turism licentiate, cod CAEN 7911, care aplica sistemul marjei prevazut de art. 311 din Codul fiscal, ce vrea sa acceseze ajutorul potrivit OUG 224/2020, ce informatii din situatiile financiare se vor complete la punctul 2 din Anexa 7 din Procedura: Cifra de afaceri/Volumul. sindicate afiliate. 0. de județe în care suntem prezenți. 0. departamente profesionale și organizatorice. documente recente. Concursuri naționale pentru posturile din Sănătate - solicitare a Solidarității Sanitare către MS. 23 iulie 202

Ce prevede Codul muncii | Bizlaw. Drepturile şi obligaţiile de bază ale salariatului. Ce prevede Codul muncii. Pentru un echilibru în raporturile de muncă legislația în vigoare prevede atât drepturile cât și obligațiile salariaților. Conform Codului muncii, salariatul are dreptul la încheierea, modificarea, suspendarea şi. Contactează primăria. Pentru ca mesajele d-voastră să fie primite de Centrul de informare şi documentare e nevoie de specificat. Numele, Prenumele, Telefonul, Adresa şi Mesajul adresat. Nume, Prenume * Instituţia de educaţie timpurie nr.78. mun.Chişinău, sec.Centru, str.Gh. Asachi nr.35. tel.022.72.78.60; 022.72.99.50; 022.72.78.73. e-mail: centrugradi78@gmail.co

Syndicate; Adolescent with COVID-19 as the Source of an Outbreak at a 3-Week Family Gathering — Four States, June-July 2020. Weekly / October 9, 2020 / 69(40);1457-1459 Related Pages. On October 5, 2020, this report was posted online as an MMWR Early Release. Noah G. Schwartz, MD 1,2; Anne C. Moorman, MPH 1; Anna Makaretz,. In cursul anului trecut, Codul muncii a suferit o serie de modificari si completari in ceea ce priveste forma scrisa a contractului individual de munca, munca nedeclarata, evidentierea timpului de lucru, contraventiile, iar legislatia specifica a impus angajatorilor noi obligatii, cum ar fi cele din domeniul protectiei datelor cu caracter persoanl (GDPR) Actul a fost modificat prin. Legea 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii; Legea 213/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii; Legea 151/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii; Legea 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Constituția MD recunoaște că accesul la informație este unul din drepturile fundamentale ale omului și acest aspect este prevăzut în articolul 34. Legea nr. 982/2000 prevede faptul că informațiile de interes public ar trebui să fie puse gratuit și în mod obligatoriu la dispoziția solicitanților

Sindicate Gimnaziul nr

Foto: sindicate.md Metrobank a fost lichidată . Foto: metrobank.ru administrația acestei instituții în anul 2014. În primul rând atrage atenția constatarea privitor la lipsa unor documente bancare (1) Dreptul funcţionarilor publici la asociere în sindicate este garantat. (2) Funcţionarii publici pot, în mod liber, să întemeieze organizaţii sindicale şi să adere la ele. (3) Funcţionarii publici se pot asocia în organizaţii profesionale sau în alte organizaţii care au drept scop reprezentarea şi protejarea intereselor.

Împiedicarea exercitării dreptului salariaţilor de a întemeia sindicate şi de a se afilia lor pentru a-şi apăra interesele profesionale, economice şi sociale şi de a se înscrie în ele se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 42 de unităţi. Publicat : 29-07-2003 în Monitorul Oficial Nr. 159-162 art. 648 Versiune în vigoare din 12.01.19 în baza modificărilor pri SUA RENUNŢĂ LA ANULAREA VIZELOR PENTRU STUDENŢII STRĂINI. 16.07.2020. Guvernul Trump a renunțat la decizia de a anula vizele studenţilor străini care urmează cursuri online din cauza pandemiei, relatează Agerpres. Decizia administraţiei de la Washington, anunţată de Poliţia Vămilor şi Imigraţiei în data de 6 iulie, a fost. Grupa nr.1 ( 5 - 6 ani ) - 27 copii Grupa nr. 2 ( 5 - 6ani) - 25 copii. Grupa nr. 3 (6 - 7 ani) - 27 copi

Greva iminentă a pedagogilor din - platzforma

Programa 19 iunie 2021: 10:00-14:00 - Parcul Alunelul, str. Calea Ieșilor, 11/4 - Atelier de creație pentru copii Buburuze confecționate [] 17 iunie 2021 Ultimul Sunet 2020-2021. În conformitate cu prevederile dispoziției Primarului General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, nr. 249 din 24.05.2021, DGETS invită toți copiii la activitățile dedicate Zilei Internaționale a Copiilor. Circulara MECC privind finalizarea anului de studii 2020 — 2021 în instituțiile de educație timpurie Nullam sed faucibus velit. Pellentesque vitae imperdiet dui. Quisque vitae pretium neque. Pellentesque venenatis arcu urna, in pharetra leo aliquam quis. Phasellus eu ex libero. Nullam faucibus elit eu odio finibus euismod. Suspendisse neque nisl, pharetra et odio a, tincidunt venenatis nunc Publicat : 18-03-2008 în Monitorul Oficial Nr. 55-56 art. 178 Versiune in vigoare din 30.12.18 in baza modificărilor prin LP 238 din 08.11.18 МО441-447 din 30.11.18 art. 709 Prevenirea şi combaterea violenţei în familie fac parte din politica naţională de ocrotire şi sprijinire a familiei şi reprezintă o importantă problemă de sănătate publică

ISM INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII - gov

 1. Documente și comentarii. În conformitate cu prevederile art.1 din Legea sindicatelor nr.1129/ 2000 prin noțiunea sindicate se subînțelege asociații din care fac parte, pe principii benevole, persoane fizice unite după interese comune, inclusiv ce țin de activitatea lor, și constituite în scopul apărării drepturilor şi.
 2. Școala primara nr.82, Gimnaziul 35, Gradinita 67, 138,177, Policlinica nr. 8,9, 10, Pretura sectorului Ciocana, Teatrul de papusi Guguta,
 3. 834201Masinist la masini pentru terasamente (ifronist) Detalii Rubinian. Legislatia utilizata. Nivelul de studii - 2 (studii medii) Fisa postului Masinist la Masini pentru Terasamente (Ifronist) 19 pagini. 29 lei
 4. Date statistice. În total funcționează 12 grupe, dintre care în 10 grupe limba de instruire este limba română, iar în 2 grupe limba de instruire este limba rusă. În grupa 1 (5-6 ani ) -28 copii. în grupa 2 (5-6 ani) - 26 copii. în grupa 3 (6-7ani) -29 copii. în grupa 4- (2-3ani) - 29 copii
 5. Meniu-model-vară-toamnă-2020-2021Meniu-model din instituțiile de educație timpurie cu regim de activitate de 9,5-10 ore pentru anul 2020-2021(sezon iarnă-primăvară

Confederația Națională a Sindicatelor Anofm sit

© 2021 Gimnaziul nr.7 - Toate drepturile rezervat Literatură artistică și metodică pentru bibliotecă, a unui calculator și literatură în format electronic din partea trupei Calendar din Brașov, România; donație de carte de la scriitoarea M.Ciubotariu din România Paşaportul instituţiei. *Tipul instituţiei: creşă-grădiniţă; *Anul infiinţării: 1961; *Clădire-tip cu 2 blocuri în 2 etaje; *Capacitatea: 8 grupe, 185 locuri; *Grupe de vârstă: -vârsta fragedă 2-3ani. -nivelul I- 3-5ani (grupele mică 3-4ani şi mijlocie 4-5ani) -nivelul II- 5-7ani (grupele mare 5-6ani şi pregătitoare 6-7ani Facilitățile fiscale de care pot beneficia agenții economici la completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2017, inclusiv și în anul 2018. Continuare. Partea I. Partea II. Partea III. Partea IV. Partea VI. j) art.531 CF. — Codul facilității conform Nomenclatorului codurilo

Sindicate - Ministerul Finanțelor. Labor Union. astfel aveți ocazia de a face cunoștință cu originalele unor documente referitoare la întemeierea și primii ani de activitate a Mănăstirii Noul Neamț, cel mai mare așezământ monastic din Basarabia. Piesele din expoziție provin din colecțiile Muzeului Național de Etnografie și. Funcționează 9 grupe: 7 grupe cu predare în limba română, 2 grupe cu predare în limba rusă; II inferioară - 1 grupă; Medie - 2 grup After leaving The Washington Post in 1977, Carl Bernstein spent six months looking at the relationship of the CIA and the press during the Cold War years. His 25,000-word cover story, published in Rolling Stone on October 20, 1977, is reprinted below. THE CIA AND THE MEDIA. How Americas Most Powerful News Media Worked Hand in Glove with the. Documente justificative - documente cu care contabilii sau alți gestionari justifică regularitatea și corectitudinea operațiilor lor. Eng - vouchers. frecvent denumirea de pool bancar, iar creditele astfel oferite se numesc credite consorțiale. Eng - banking syndicate. Consulting - activitate de servicii practicată pe plan intern.

Instruire - Direcția Învățământ Hâncești Directia de

 1. Pentru dezvoltarea multilaterală a copiilor,și în favoarea acestora, am încheiat acorduri. de colaborare (parteneriate cu instituții de educație) cu
 2. Codul Muncii actualizat 2018 (Legea nr. 53/2003) Actualizat prin: OUG nr. 53/2017 - modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, publicata Monitorul Oficial nr. 644 din 07 august 2017. Decizia nr. 261/2016 a Curtii Constitutionale (publicata în Monitorul Oficial cu nr. 511 din 7 iulie 2016
 3. Încărcător-descărcător pe platforma chimică. Salariu de până la 2300 lei net. Telefon 075612038
 4. Jurisprudenta Dreptul Muncii semnare documente in concediu. Intreruperea termenului de preaviz acordat in conditiile art.79 Codul muncii pentru efectuarea concediului de odihna. Hotararea 1429 din 13.06.2012, pronuntata de Tribunalul BACAU
 5. ata. (2) Contractul individual de munca pe durata deter
 6. Informaţii personale. Ţîganaş Ana. Data naşterii: 02.04.1959. Date de contact: serviciu-022.72.78.60; mobil-069748311. e-mail: tiganas.ana78 @gmail.com Formare.
 7. Contractul colectiv de munca este, potrivit Legii dialogului social nr. 62/2011, conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala si reprezentantii angajatilor, prin care se stabilesc clauze privind drepturile si obligatiile ce decurg din relatiile de munca.Prin incheierea contractelor colective de munca se urmareste promovarea si apararea intereselor partilor.

Art. 2.Comisia va avea acces la redacția integrală a raportului Kroll 2. Art. 3.Comisia va antrena în activitatea sa toate autoritățile statului responsabile, va audia părțile și persoanele implicate și va prezenta Parlamentului, în termen de 120 de zile, raportul cu privire la elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind devalizarea sistemului bancar din Republica. El sitio web acerca del brote del Coronavirus 2019 (COVID-19) está disponible para su sindicación. La sindicación le brinda la capacidad de agregar contenido de los CDC directamente a sus sitios web. Obtenga más información sobre cómo sindicar contenido de los CDC Codul Muncii se modifică de la lună la lună, iar ca angajator este bine să fii informat asupra acestor modificări pentru a avea o relație corectă cu angajații tăi, dar și cu instituțiile statului. Ți-am pregătit o listă și cu aspecte mai puțin cunoscute, o serie de întrebări și răspunsuri la unele dintre cele mai presante probleme legale pe care le au alți angajatori.

Au învățat cum să elaboreze proiecte de succes, care vorSemnarea protocolul de cooperare și schimb de informațiiMembrii de sindicat ai Asociației Sindicale Dondușeni îșiFederaţia Sindicatelor din Comunicaţii a organizat cea de