Home

Dreptul de autor lege

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996 și a fost modificată și completată prin: - Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997. LEGE privind dreptul de autor si drepturile conexe* TITLUL I Dreptul de autor PARTEA I Dispozitii generale CAPITOLUL I Dispozitii introductive Art. 1. — (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra oricãro

LEGE 8 14/03/1996 - Portal Legislati

  1. LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (la data 20-sep-2011 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 248/2011 ) Parlamentul României adoptă prezenta lege
  2. LEGEA nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe Actualizata 2019 prin: - Legea 15/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in M.Of. 33 din 11 ianuarie 2019
  3. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată și completată, este actul normativ de reglementare a drepturilor de autor în România.. Această lege a fost adoptată la 14 martie 1996 și publicată în Monitorul Oficial nr. 60 din 26 martie 1996. De-a lungul timpului, actul normativ a suferit o serie de modificări și adăugiri prin acte normative cum ar fi.
  4. — (1) Titularul dreptului de autor al unui program pentru calculator beneficiaza in mod corespunzator de drepturile prevazute de prezenta lege, in partea I a prezentului titlu, indeosebi de dreptul exclusiv de a realiza si de a autoriza
  5. LEGEA nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe Actualizata 20191 Avocat Marius- ătălin Preduț 1 Actualizata la data de 14 ianuarie 2019 prin Legea 15/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicata in M.Of. 33 din 11 ianuarie 2019

LEGEA nr. 8/1996, Actualizata 2019, privind dreptul de ..

1 LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe Forma sintetică la data 24-ian-2012. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice Art. 137 Legea nr. 8/1996 dreptul de autor Oficiul Român pentru Drepturile de Autor ; Art. 138 Legea nr. 8/1996 dreptul de autor Oficiul Român pentru Drepturile de Autor ; Art. 139 Legea nr. 8/1996 dreptul de autor Măsuri de protecţie, proceduri şi sancţiuni Măsuri tehnice de protecţie şi informaţii privind regimul drepturilo DREPTUL DE AUTOR ȘI DREPTURILE CONEXE reprezintă instrumente şi concepte legale care respect ă şi protejează drepturile autorilor legate de crea ţiile lor contribuind, de asemenea, la dezvoltarea economică şi culturală a societăţii. Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe constituie u Dreptul de autor este o forma de protectie garantata de lege a lucrarilor originale ale unui autor, prinse intr-o forma tangibila de exprimare. Dreptul de autor acopera atat lucrarile publicate cat si cele nepublicate

Definitie Drept de autor: 1. Totalitatea normelor juridice care reglementeaza relatiile sociale generate prin crearea de opere literare, stiintifice, artistice si ca urmare a valorificarii lor prin raspandirea in public, conform dispozitiilor legii (vezi Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe).2. Complex de drepturi subiective personale nepatrimoniale si patrimoniale. Această lege a fost completată cu Legea nr. 596 din 24 iulie 1946 pentru contractul de edițiune și dreptul de autor în materie literară. După cinci ani a intrat în vigoare Decretul nr. 19 din 16 februarie 1951 pentru dreptul de autor asupra operelor proprii a fi tipărite , urmat în scurt timp de Decretul nr. 428 din 13 noiembrie 1952 Legea 8/1996 drepturi autor actualizată prin: Ordonanţă de urgentă nr. 123/2005 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe din 1 septembrie 2005, M. Of. 843/2005 Legislație Legea presei din 13 aprilie 1862. Această lege, promulgată de Alexandru Ioan Cuza, fixa dreptul de a transmite exploatarea operei prin moștenire pe o perioadă de 10 ani de la moartea autorului. Această lege este prea veche ca să mai producă efecte juridice. Legea nr. 126 din 28 iunie 1923 asupra proprietății literare și artistice. Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe cu modificarile din 27.07.2015. April 19, 2016 Shatyr. Parlamentul României - Lege nr. 8/1996 din 14 martie 1996 Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe În vigoare de la 24 iunie 1996 Consolidarea din data [] Modificari legislative

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe - Extrase relevante. Articolul 1 (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra altor opere de creatie intelectuala este recunoscut si garantat in conditiile prezentei legi LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe TITLUL I: Dreptul de autor PARTEA I: Dispoziii generale CAPITOLUL I: Dispoziii introductive Art. 1 (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau tiinifice, precum i asupra altor opere de creaie intelectual este recunoscut i garantat n condiiile prezentei. Drepturile de autor sunt o formă de proprietate intelectuală. Acestea sunt diferite de mărcile comerciale care protejează numele de marcă, sloganurile, siglele și alte elemente de identificare ale surselor folosite de alte persoane în anumite scopuri. De asemenea, acestea sunt diferite de legea brevetelor, care protejează invențiile We would like to show you a description here but the site won't allow us

Trivialul Robert "corespondent de presă" de la Sindromul

* Autorul este redactor şef al Revistei Române de Dreptul Proprietăţii Intelectuale 1 Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, completată şi modificată prin Legea nr. 285/2004 g) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. - suspendă pentru o perioadă de 45 zile prevederile art. 121 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (2) lit. g) (termenul se împlineşte la 11 august 2010 după care operază dispoziţiile art. 147 din Constituţie) Vezi si: D.C.C. nr.571/2010

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: 1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmtorul cuprins: ART. 1 (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau. Dreptul de autor. I. Noţiune. A. Definiţie. Dreptul subiectiv de autor reprezintă acea posibilitate conferită de lege autorului unei creaţii intelectuale de a o utiliza potrivit aprecierii sale, în scopul satisfacerii intereselor lui personale nepatrimoniale sau patrimoniale, în limitele prevăzute de lege. B. Condiţii pentru apariţie

Modificarea Legii cetățeniei române trebuie să întrunească

Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe - textul legii, cuprinzînd modificările aduse prin Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 și Ordonanța de Urgență 123 din 1 septembrie 2005; Decretul nr. 321 din 18 iunie 1956 privind dreptul de autor - textul legii care a reglementat drepturile de autor între 1956 și 1996 sãvârsitã cu vinovãtie si prevãzutã de legea penalã. Pericolul social al faptei Art. 181. - Nu constituie infractiune fapta prevãzutã de legea penalã, dacã Dreptul de autor contine mai multe drepturi pe care le puteti exercita in mod exclusiv ! Dar nu in mod nelimitat ! Completare : Mai este o chestiune - legea 8/1996 a fost.

Legea dreptului de autor - Wikipedi

LEGE nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. EMITENT. PARLAMENTUL ROMÂNIEI. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 mai 2020. Având în vedere faptul că în contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și internaționale. Pe de altă parte, Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe prevede că utilizarea unei opere (inclusiv fotografie) care conține un portret fără consimțământul persoanei reprezentate în acest portret și fără ca acest consimțământ să fie implicit, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de. CAPITOLUL VI Limitele exercitării dreptului de autor. Art. 36 . Abrogat. Legea 8/1996 drepturi autor actualizată prin:. Lege nr. 285/2004 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe din 23 iunie 2004, M. Of. 587/2004

Recent, Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe a suferit modificări prin Legea nr. 53/2015, publicată în Monitorul oficial nr. 198/2015. Dacă vă gândiţi să vă folosiţi de lucrări acoperite prin drepturile prevăzute de lege, puteţi găsi mai jos o sinteză a dispoziţiilor care prevăd durata unor asemenea categorii de drepturi, aşa cum sunt în vigoare. Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale a fost infiintata: a. b. 8. Dreptul de autor inseamna ca: a. nu exista numai daca operele artistice au fost materializate intr-un suport fizic; b. protejeaza numai forma de exprimare a ideilor nu si ideile insesi

dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciaţi prin exercitarea retractării. B. Drepturile patrimoniale de autor. Dreptul de autor confer titularului să ău mai multe drepturi care decurg din dreptul exclusiv de exploatare a operei. Deşi legea perrmite în principi 1) Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (publicată în Monitorul Oficial nr . 60 din 26 marti e 1996); 2) Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice, revizuită şi semnată l Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.. Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 19 septembrie 2005, cu urmatoarele modificari si completari Desi legea, cu tot cu modificarile aduse acesteia, are un numar de 106 pagini, am sa ma refer doar la dispozitiile ce privesc tema de fata, in speranta ca nu-i va trece nimanui prin cap sa ma roage sa scriu un articol privind alte subiecte referitoare la dreptul de autor, caci nu mai am putere sa o iau de la capat

contemporan-building

Legea dreptului de autor - Legi Interne

Model contract drepturi de autor. Dreptul de autor este reglementat prin Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial nr. 60 din 26 martie 1996. Va prezentam modelul unui contract de drept de autor cu mentiunea ca, dvs. puteti adauga sau elimina anumite. Drepturi de autor. Tudorache si Asociatii este firma la care sa te duci pentru rezolvarea problemelor de drepturi de autor. De peste 15 ani, Tudorache si Asociatii acorda consultanta, asistenta si reprezentare juridica autorilor, interpretilor, editorilor muzicali, caselor de productie audio si cinematografica, caselor de discuri, editurilor, televiziunilor, agentiilor de publicitate si. Dreptul de autor - informații de bază Protejează expresia ideii și nu ideea în sine Se obține dacă creația este Originală (activitate creatoare) Are o formă concretă de exprimare Se obține un mod automat, prin efectul legii Durată - viața autorului + 70 de ani după Legea 8/1996 cu modificări și completăr Ministerul Culturii are in vedere modificarea Legii privind dreptul de autor. Ministerul Culturii a anuntat ca are in vedere modificarea Legii 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, dupa ce operatori culturali si artisti plastici au facut sesizari legat de metodologia de taxare a operelor expuse public, propusa de organismul de gestiune colectiva VISARTA Legea dreptului de autor. 17 aprilie, 2010 Lasă un comentariu. Cunoscuta si sub denumirea de Legea 8 / 1996 (modificata ulterior de Legea 285 din 2004 ), Legea privind dreptul de autor este o nebuloasa, o insiruire de articole si prevederi (imbecile) ce pot fi interpretate in fel si chip astfel incat sa te puna in ilegalitate ca si individ.

Întrebări frecvente privind drepturile de auto

Atribuirea dreptului de autor Cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercita de catre persoana fizica sau juridica ce o face publica numai cu consimtamantul autorului, atat timp cat acesta nu-si dezvaluie identitatea, art. 3, Legea. Acest drept este dreptul la imagine, aşa cum este prevăzut la art. 88 din Legea dreptului de autor nr. 8/1996, modificată prin Legea nr. 285/2004, în redactarea introdusă prin O.G. nr. 123/2005, şi prin care se prevede că utilizarea unei opere care conţine un portret necesită consimţământul persoanei reprezentate în acel portret Tratarea de sine stătătoare în lege a dreptului la nume s-a impus din raţiuni de logică juridică. Într-adevăr, dreptul autorului de a decide dacă opera pe care o divulgă va apare sub numele său, sub pseudonim sau fără indicare de nume este diferit de dreptul de autor Aveţi mai jos, din Legea Dreptului de Autor, părţile referitoare la fotografii. LEGE nr.8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Capitolul I. Dispoziţii introductive. Art. 1. - (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, precum şi asupra oricăror asemenea opere de creaţie intelectuală, este recunoscut şi garantat în.

Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe , cu modificările ulterioare transpune în dreptul intern prevederile următoarelor acte normative comunitare:. a) Directiva Consiliului 91/250/CEE din 14 mai 1991 privind protecţia juridică a programelor pentru calculator, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile co- nexe, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 191-193/630 din 01.10.2010; Legea nr. 1459-XV din 14.11.2002 cu privire la difuzarea exempla

Legea Copyright si drepturi de autor: cum influenteaza

Dreptul de autor asupra fotografiilor este garantat, comportand atribute de ordin moral si patrimonial, astfel incat, daca o persoana publica o fotografie preluata de pe un site doar pentru ca i s-a parut draguta, fara a urmari un scop patrimonial, totusi fapta respectiva cade sub incidenta legii Drepturile de autor. Partea a doua a proprietatii intelectuale se refera la drepturile de autor. Potrivit articolului nr. 1 din Legea nr. 8/1996, dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si a altor opere de creatie intelectuala este recunoscut si garantat prin lege Curtea Constitutionala a Germaniei a decis ca unele aspecte ale legii antiterorism, introduse in 2009, sunt neconstitutionale si incalca dreptul la intimitate. - Toate articolele Ziare.com pe tema: Lege drepturi autor neconstitutional Dreptul de autor are in vedere ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale ce tin de crearea si valorificarea operelor literare,artistice sau stintifice. Pentru ca dreptul subiectiv de autor sa se nasca, trebuie intrunite urmatoarele conditii: - originalitatea operei de creatie intelectuala - existenta unei forme concrete pe care aceasta o imbraca - creatia sa fie susceptibila de • Conform Legii Nr. 8/ 1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, doar deţinătorul dreptului de autor are voie, printre altele să joace, arate sau prezinte opera în public. • Închirierea sau achiziţionarea opereni nu include dreptul de a o face disponibilă pentru prezentare în public

Mobiler miniatura plus oua din lemn pictate de mana zona

Care este durata drepturilor de autor? - Legestar

Ce protejeaza dreptul de autor? Oficiul European pentru

1862-Prima lege » Dreptul De Auto

Prima lege română referitoare la dreptul de autor a fost Legea Presei din s z x t. Aceasta prevedea dreptul autorului de a autoriza tipărirea, reproducerea sau imitarea operei, protecţia acordată fiind pe durata vieţii autorului şi r ani du pă moartea acestuia. La t z iunie s { t u a intrat în vigoare o reglementare specială, purtân Legea dreptului de autor; Legea drepturilor de autor, există în contextul naţional şi internaţional. Proprietarul. drepturilor de autor are dreptul exclusiv de a realiza si de a autoriza oricare dintre. următoarele: de a reproduce lucrările cu drept de autor, în copii sau înregistrări I. Art. 1 - (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra oricaror asemenea opere de creatie intelectuala, este recunoscut si garantat in conditiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial LEGE Nr. 285 din 23 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din. În M. Of. nr. 33 din 11 ianuarie 2019, s-a publicat Legea nr. 15/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Potrivit uneia dintre completările adue Legii nr. 8/1996, sunt permise, fără.

Vali Greceanu | Stefan Banica

Art. 141 Legea nr. 8/1996 dreptul de autor Măsuri de ..

Previzualizare text. DREPTUL DE AUTOR ŞI DREPTURILE CONEXE I. Sediul materiei Ansamblul materiei drepturilor de autor şi drepturilor conexe este reglementat atât prin izvoare interne, cât şi prin izvoare internaţionale. În ceea ce priveşte izvoarele internaţionale, reamintim că, potrivit art. 11 alin. (2) din Constituţia României. Legea si Dreptul de Autor - Asociatia Muzicienilor Crestini din Romania AMCR. Pentru mulţi creştini evanghelici români, subiectul drepturilor de autor este un tabu - în ciuda faptului că nu le-a impus nimeni să stea la distanţă de el în cunoaştere şi mai ales în practică. Acesta este un domeniu în care ei pierd mult. drepturi de autor drepturi de proprietate intelectuala venituri din drepturi de autor. Fac obiectul dreptului de proprietate intelectuală acele contracte ce îndeplinesc condițiile din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor, respectiv sunt opere originale de creații intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare. Legea privind drepturile de autor rămâne neschimbată! Parlamentarii au decis respingerea propunerilor de completare a ei. Atât Camera Deputaților, cât și Senatul, au votat împotriva proiectului de completare a legii. Deputații eu expus pe larg motivația respingerii propunerii legislative, arătând că legea este deja extrem de flexibilă

Ce este dreptul de autor? Oficiul European pentru

Dreptul de autor conferă celor care creeză opere originale unele merite, precum recunoașterea ca autori și câștigarea unor sume de bani provenite din comercializarea, închirierea, reproducerea, adaptarea creațiilor respective. În România, Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe este cea care guvernează acest domeniu. În plus, în curând va trebui. Drept de autor. 1. Totalitatea normelor juridice care reglementeaza relatiile sociale generate prin crearea de opere literare, stiintifice, artistice si ca urmare a valorificarii lor prin raspandirea in public, conform dispozitiilor legii (vezi Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe). 2 Ministerul Culturii a anunţat că are în vedere modificarea Legii 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, după ce operatori culturali şi artişti plastici au făcut sesizări legat de metodologia de taxare a operelor expuse public, propusă de organismul de gestiune colectivă VISARTA, anunță news.ro

Definitie Drept de autor - Comunicate de pres

Legea 261/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Lege nr. 261/2015, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 826 din 5 noiembrie 201 Legea nr. 8/1996 regelementeaza modul in care se pot ceda drepturile de autor, in ce conditii pot fi cesionate drepturile de autor si ce alte aspecte esentiale care trebuie sa fie cunoscute de catre partile implicate intr-un raport contractual. O sa vedem mai departe ce anume aveti nevoie sa stiti in cazul in care va [ - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe; - Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor 2. Protecția Programelor de Calculator în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 2.1 Cadrul legal În România, materia drepturilor de autor și a drepturilor conexe dreptului de autor este reglementată de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe2

Drepturi de autor - Wikipedi

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ș i drepturile conexe În vigoare de la 24 iunie 1996 Formă aplicabilă de la 14 iunie 2018Consolidarea din data de 07 aprilie 2020 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 489 din 14 iunie 2018 Include modificările aduse prin următoarele acte: L 203/2018 ; L 15/2019 ; L 8/2020 Prezentare Protectia dreptului de autor in dreptul penal: Ghidul practicienilor pentru aplicarea corectă a dreptului de autor. Analiza incriminărilor din legea specială a dreptului de autor - Legea nr. 8/1996 - este esențială atât pentru înțelegerea instituțiilor din această materie, cât și pentru stabilirea unor norme de sancționare adaptate realităților vremii Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 139 (adoptată la 02.07.2010, în vigoare din 01.01.2011), Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50-XVI (adoptata la 07.03.2008, în vigoare din 04.10.2008), Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI (adoptată la 29.02.2008, în vigoare din 06.09.2008), Legea privind protecţia. 3. Dreptul de proprietate și dreptul de autor în cazul operelor de arhitectură Conform art. 1 coroborat cu art. 2 din Legea nr. 8/1996, dreptul de autor este recunoscut și garantat în condițiile respectivei legi, fără a fi exclusă și protecția acordată prin alte dispoziții legale

Art. 106 Legea nr. 8/1996 dreptul de autor Drepturile ..

Toate materialele si fisierele grafice de pe acest website sunt protejate de legea drepturilor de autor, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu pot fi reproduse fara acordul expres al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate, cu protejarea drepturilor de autor. Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate isi rezerva dreptul de a. Dreptul de autor este dreptul proprietarului de a ceda proprietatea intelectuala pe o durata de timp, iar drepturile conexe se refera la dreptul de a utiliza mijloace conexe pentru difuzarea proprietatii intelectuale ca internet, fotografii, flyere, banner, respectiv alte mijloace de difuzare decat cele specificate in dreptul de autor Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Conform articolului 7, orice text publicistic de pe acest blog (exceptând ştirile) este protejat de Legea nr. 8/1996 şi nu poate fi difuzat fără permisiunea autorului. P.S. Să apărăm drepturile, dar să le mai şi respectăm!.

Luminițe pentru viață – ajută un bebeluș să trăiască prima“Copia privată – prezent şi viitor”, dezbătută de Ziua

Tabel comparativ la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe Nr. crt. Forma actuală a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare Forma propusă 1. (3)Remuneraţia echitabilă prevăzută la alin Astfel de configurări ale programului de calculator nu sunt protejate prin drept de autor, conform articolului 73 alineatul (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. (1) Dreptul de autor şi drepturile conexe, protecţia acestor drepturi şi răspunderea pentru încălcarea lor se reglementează de Constituţia Republicii Moldova, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, de prezenta lege şi alte acte normative