Home

Organizarea parlamentului european

 1. Organizarea și funcționarea Parlamentului European sunt reglementate de Regulamentul său de procedură. Organele politice, comisiile, delegațiile și grupurile politice ghidează activitățile Parlamentului. TEMEI JURIDIC — Articolul 14 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolele 223, 224
 2. PARLAMENTUL EUROPEAN: ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Instituţii şi politici de bază UE 5 Organizarea şi funcţionarea Parlamentului European sunt guvernate de propriul regulament intern. Instanţele de conducere, comisiile, delegaţiile şi grupurile politice asigură orientarea activităţilor Parlamentului, a cărui componenţă se modific.
 3. PARLAMENTUL EUROPEAN: ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE Organizarea și funcționarea Parlamentului European sunt guvernate de Regulamentul său de procedură. Organele politice, comisiile, delegațiile și grupurile politice ghidează activitățile Parlamentului. Structura acestuia se modifică de obicei după revizuiri ale tratatelor și extinderi
 4. Organizarea Parlamentului European pana la 1979 13 1.4. Obstacolele intalnite in organizarea Parlamentului European 15 Capitolul 2. Organizarea si functionarea Parlamentului European dupa 1979 19 2.1. Institutiile Europene - prezentare generala 19 2.2. Parlamentul European - prezentarea specificului acestuia 25 2.3
 5. Membrii Parlamentului European sunt repartizați în funcție de afilierea politică, nu de naționalitate. Președintele reprezintă Parlamentul atât în relația cu celelalte instituții ale UE, cât și pe plan extern, și are ultimul cuvânt de spus cu privire la bugetul Uniunii
 6. CAPITOLUL I Parlamentul European: organele, grupurile politice si deputatii In ceea ce vizeaza organizarea sa interioara, Parlamentul cuprinde Presedintia, Biroul, Conferinta presedintilor, comisiile, grupurile parlamentare si secretariatul, astfel constituind sarpanta parlamentara . Art. 1 din Regulamentul Parlamentului, adoptat in iulie.

Organizarea si Functionarea Parlamentului European

În acest Test este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit Test de Logică Alte instituții și organisme ale UE. Două alte instituţii europene joacă in rol vital: Curtea de Conturi controlează modul de finanţare a activităţilor Uniunii. Atribuţiile şi responsabilităţile acestor instituţii sunt prevăzute în tratate, acestea constituind baza a tot ceea ce face UE Parlamentul European este alcătuit din 705 de membri, România fiind reprezentată de 33 de euro-deputați. Membrii Parlamentului European sunt aleși în mod direct de alegători în toate statele membre pentru a reprezenta interesele cetățenilor în procesul legislativ al Uniunii Europene Organizarea Parlamentului în România, în conformitate cu art. 61 alin.(2) din Constituţia României, Parlamentul are o structură bicamerală, fiind format din Camera Deputaţilor şi Senat.. Cele două camere sunt alese prin vot universal, egal, secret şi liber exprimat. Numărul deputaţilor şi al senatorilor se stabileşte prin legea electorală, în raport cu populaţia ţării Aceasta licenta trateaza Organizarea si Functionarea Parlamentului European Dimensiunea Istorica a Acestuia. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 83 de pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Nicolae Paun Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti.

Referat Organizarea si Functionarea Parlamentului European pentru Facultate. Prezentare generala Parlamentul European reprezinta, in viziunea Tratatului de la Roma, din 1957, popoarele statelor reunite in cadrul Uniunii Europene PARLAMENTUL EUROPEAN. Parlamentul european este unul din organele Comunitatilor Europene. Incepand cu anul 1979 este ales direct, o data la 5 ani, prin alegeri generale, libere si secrete. In perioada 1952-1976 membrii Parlamentului European erau numiti de catre parlamentele statelor membre

Consiliul European este o instituție a Uniunii Europene.Este format din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii, Președintele Comisiei Europene și Președintele Consiliului European, actualmente Charles Michel. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, actualmente Josep Borrell, participă de asemenea la întruniri fără drept. Secţiunea I Organizarea Parlamentului european Secţiunea a II-a Funcţionarea Parlamanetului european Secţiunea a III-a Atribuţiile Parlamentului european CAPITOLUL III PARLAMENTARII EUROPENI Secţiunea I Noţiune Secţiunea a II-a Alegerea parlamentarilor europeni Secţiunea a III-a Statutul parlamantarilor europeni. DIRECTIVA 2003/88/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI. din 4 noiembrie 2003. privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru. PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 137 alineatul (2) al acestuia Comisia și-a prezentat propunerea de instituire a Parchetului European în 2013. Pentru a fi adoptată, Consiliul trebuia să fie de acord în unanimitate și să obțină aprobarea Parlamentului European. După mai mult de trei ani de negocieri, Consiliul nu a reușit să ajungă la un acord unanim cu privire la propunere Legea nr. 113/2019 pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976Link legislație.just.ro

Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Link legislație.just.ro 11.04.2019 / Last updated : 11.02.2020 Iordache Catali Organizarea fracţiunilor parlamentare şi atribuţiile lor Capitolul 2 . ALEGEREA PREŞEDINTELUI PARLAMENTULUI, VICEPREŞEDINŢILOR ŞI FORMAREA . BIROULUI PERMANENT AL PARLAMENTULUI. Articolul 7. Conducerea Parlamentului . Articolul 8. Comisia pentru efectuarea alegerii Preşedintelui Parlamentului . Articolul 9. Alegerea Preşedintelui. Sarcinile Parlamentului European, care la inceput erau in principal consultative, acum acopera trei domenii: In Monitorul Oficial nr. 362 din 09.05.2019 a fos publicata Hotararea nr. 278/2019 privind organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 26 mai 2019, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 100/2019.

Presedintele si vicepresedintii Parlamentului EN. The Moldovan Parliament's website design was supported by the Democracy Support Programme in Moldova - an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europ View Parlamentul European_Factsheet_3.pdf from EHM 11 at Babeș-Bolyai University. PARLAMENTUL EUROPEAN: ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE Organizarea și funcționarea Parlamentului European sun Simularea Parlamentului European - Young European Speakers Friday, 22 April 2016 13:33 Organizarea unui program de formare a studentilor la drept ca traineri in vederea promovarii..

Licenta Organizarea si Functionarea Parlamentului European

Parlamentul European și-a desemnat noul președinte - italianul Antonio Tajani, candidatul Partidului Popular European. Tajani a învins în urma a patru tururi de scrutin. Ulterior, au fost aleși cei 14 vicepreședinți și cinci chestori. Încă din dimineața. Sarcinile Parlamentului European, care la inceput erau in principal consultative, acum acopera trei domenii: In Monitorul Oficial nr. 362 din 09.05.2019 a fos publicata Hotararea nr. 278/2019 privind organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 26 mai 2019, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 100/2019.

Parlamentului European, ai cărui membri sunt aleși prin vot direct, i-au fost acordate mai multe competențe, Deși organizarea asistenței medicale este responsabilitatea fiecărui stat membru în parte, UE completează politicile naționale pentru a atinge obiective comune Oficial). Poziția Parlamentului European din 9 decembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). (4) Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (JO L 17, 21.1.2000, p. 22) Şi liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European cer organizarea noilor alegeri libere în Belarus și îl declară pe Aleksandr Lukașenko persona non grata. Cea mai mare parte a protestatarilor s-a adunat în fața unui centru de detenție în care se presupune că s-ar afla persoanele reținute în urma. O R D I N pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 Având în vedere: - prevederile art. 76 alin. (4), art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 alin

O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2.007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului;. (3) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn organizarea si functionarea parlamentului european... libertatea de exprimare in cadrul conventiei europ... analiza tentativei la infractiunile savarsite de f... administrarea mijloacelor de proba medico legale i... diplomatia si dreptul diplomatic; criminologia accidentelor colective produse in ves... acordul nord american de comert liber. Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările ulterioare. (2) Dreptul de proprietate intelectuală asupra sistemului SUMAL 2.0 aparţine autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură

Consiliul European a adoptat azi o decizie privind componența Parlamentului European. Decizia prevede numărul de reprezentanți care sunt aleși din fiecare stat membru pentru legislatura 2019-2024 a Parlamentului European. Decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului European. Prin decizie se reduc și se. caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 20. 16. În temeiul: art. 400 alin. (2) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi al art.12 alin

Parlamentul European Uniunea European

Bibliografie-Regulamentul (UE) nr.549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul European de Conturi Naţionale şi Regionale din Uniunea Europeană Precizări privind modul de obţinere a certificatului ES Regulamentul (UE) nr. 1235/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 decembrie 2010 privind modificarea, in ceea ce priveste farmacovigilenta medicamentelor de uz uman, a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar si de.

- Regulamentul (CE) nr. 1151/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, publicat în JOL 324 din 9.12.2010; - Ordonanţa Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 5. DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI 2002/15/CE din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special art. 71 si 137 alin. (2), avand in vedere propunerea Comisiei[1], avand i Consiliul a aprobat poziția în primă lectură a Parlamentului European, iar actul propus a fost adoptat, cu abținerea Bulgariei, în temeiul articolului 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. [Temei juridic: articolul 192 alineatul (1) din TFUE). În anexă figurează o declarație cu privire la acest punct 21.09.2021. Validare rezultate finale. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), organizează în data de 02 septembrie 2021 concurs pentru ocuparea a 18 funcții publice de execuție vacante, astfel: - 02.08.2021 17:47

Ordinul MCSI nr. 449/30,05.2017 privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru. Europalamentarul Vlad Gheorghe (USR), luand cuvantul pe cele relatate in Comisie atat de catre petitionar, cat si de catre reprezentantul Comisiei Europene si Europol, a solicitat organizarea unei misiuni a Parlamentului European in Franta (fact finding mission), pentru a vedea la fata locului conditiile din parcarile de camioane si modul cum. Directiva 2007_2_EC a Parlamentului European şi a Consiliului Europei (INSPIRE).pdf. Copy. Add a comment Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Piața Unică pentru Serviciile Digitale ( Actul privind serviciile Digitale) - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC: https://ec. Europarlamentarul Vlad Gheorghe (USR), luând cuvântul pe cele relatate în Comisie atât de către petiţionar, cât și de către reprezentantul Comisiei Europene și Europol, a solicitat organizarea unei misiuni a Parlamentului European în Franța (fact finding mission), pentru a vedea la fața locului condițiile din parcările de.

Parlamentul European - Wikipedi

 1. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, menționăm că elementele colectate prin acest formular sunt utilizate exclusiv pentru organizarea evenimentului StudIT
 2. Normele privind organizarea și desfășurarea proiectului-pilot cuprind și 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 test, uzura tehnologică și lipsa unui mecanism de redundanță. În particular pentru versiunile 2008, suportul Microsoft a încetat în ianuarie 2020..
 3. In urma sedintei de marti a Parlamentului pe tema mandatului Romaniei la negocierile din Consiliul European privind bugetul UE nu se poate intampla nimic. Deputatul PDL Elena Udrea a declarat, marti, la RFI Romania, ca este o sedinta inutila si o dovada a demagogiei USL. Elena Udrea crede ca organizarea sedintei Parlamentului este exagerata si este o demonstratie din partea USL-ului ca.

Video: OrganizareaTraducerea în Parlamentul EuropeanTraducer

Organizarea Si Functionarea Camerei Deputatilo

Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 201 Eurodeputatul Corina Crețu (Pro România, S&D) a transmis joi, într-o intervenție în plenul Parlamentului European, că susține organizarea unei largi dezbateri publice despre viitorul satelor noastre și militez pentru elaborarea de urgență a Agendei Rurale. Europarlamentarii au dezbătut joi, în ultima zi a sesiunii plenare, dezvoltarea pe termen lung a mediului rural Partenerii în organizarea acestei activități au fost: Colegiul Economic Virgil Madgearu (Școală-Ambasador a Parlamentului European), care a și găzduit evenimentul, ClarK Vision România, Institute for Digital Government, Station Europe și CyBourn. Biblioteca Vie este o metodă non-formală ce funcționează ca o bibliotecă. Despre. ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA - RENAR Organismul Naţional de Acreditare. este o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, constituită pe baza prevederilor Legii 21/1924, cu modificările ulterioare, personalitatea juridică fiindu-i recunoscută prin Sentinţa Civilă nr. 1966 din 07.08.1990 (dosar 1975/PJ/1990) a.

Referat Organizarea si Functionarea Parlamentului European

Parlamentul European salută adoptarea Legislației Magnitsky. Am aprobat ieri, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, alături de alți 583 de colegi europarlamentari, rezoluția Parlamentului European care salută stabilirea unui regim de sancțiuni al UE pentru nerespectarea drepturilor omului Ordinul nr. 590/2019 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de supraveghere desfăşurate de Autoritatea Feroviară Română - AFER pentru respectarea Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, a formei, modelului.

Opinia nr. 4/2021 comună cu EDPS referitoare la Propunerea de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul legal pentru emiterea, verificarea și acceptarea certificatelor de vaccinare, testare și recuperare destinate facilitării liberei circulații în perioada pandemiei de Covid 19 (certificatele verzi digitale) Mobilizare pe reţelele de socializare pentru organizarea unui protest la nivel european faţă de ACTA O manifestaţie de amploare la nivel european, care să aibă loc sâmbătă, este planificată pe reţelele de socializare împotriva acordului privind pirateria pe internet, ACTA, semnat de ţările europene la sfârşitul lui.

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţi Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a propus astăzi, într-un discurs în plenul Parlamentului European la Strasbourg, organizarea unui summit special al UE la Sibiu, în data de 30 martie 2019, la o zi după Brexit Moldova Siegfried Mureșan: La Chișinău avem acum o majoritate transparentă, care își dorește modernizarea R. Moldova. Alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 au fost câștigate. DIRECTIVA 2006/123/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN privind serviciile în cadrul pieţei interne. Descarcă: Ordinul nr.2.772/C din 13 octombrie 2009 privind validarea membrilor Consiliului de mediere. Descarcă: Lege nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Descarc 2 Referat Rolul Consiliului in procesul decizional european. Consiliul a apărut pe cale conven ionala, prin Tratatele institutive, având, la inceput, ț Președinția ConsiliuluiPresedin ia Consiliului este asigurată prin rota ie, la fiecare ase luni. Uneori, Consiliul poate adopta un acord politic în a teptarea pozi iei în primă lectură.

Parlamentul Europea

Partidul pro european PAS al Președintei Moldovei, Maia Sandu, a cîștigat o mare victorie la alegerile legislative de peste Prut, unde a obținut o majoritate absolută. Însă organizarea acestui scrutin nu a fost un lucru ușor. Parlamentul de peste Prut, în fosta sa formațiune, a tentat să acapareze Curtea Constituțională prin revocarea nominării Președintei sale, după ce acesta. Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;. Parlamentului European și al Consiliului (4). (14) Performanța, organizarea și procedur ile decizionale în domeniul siguranței feroviare și al interoperabilității var iază semnificativ în rândul entităților responsabile cu întreținerea, ceea ce are un efect negativ asupra bune

Instituţii şi organisme ale UE Uniunea European

 1. 1 Declarația comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei din 13 iunie 2007 privind aspectele practice în cadrul procedurii de codecizie. JO C 145, 30.6.2007, p.
 2. 2. Membrii Parlamentului European se bucură de privilegiile și imunitățile aplicabile lor în temeiul Protocolului din 8 aprilie 1965 privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene. Articolul 7 1. Mandatul unui membru al Parlamentului European este incompatibil cu cel de: membru al guvernului unui stat membru
 3. Yi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliulul a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European al Consiliului, publicat In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 149 din 15 mai 2014; — Hotärârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea Fi functionarea Mintsterului Fondurilor Europene, cu modificãril
 4. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură COMISIA EUROPEANĂ, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parla

Instituții europene - Ministerul Justitie

în temeiul prevederilor art. 15 alin. û3 ü din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, û4 ü Regulamentul ûUE ü 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţi 231/2014 al Parlamentului European ~i al Consiliului de instituire a unu1 instrument de asistenta pentru preaderare (IPA II); Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabil Hotărârea Guvernului nr. 1370/ 2009 privind organizarea şi efectuarea recensământului general agricol din România se referă la structurile de lucru la nivel teritorial şi la bugetul Recensământului General Agricol 2010. În Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1166/ 200 Modificarea ordonanței privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 Acasă; Legislaţie Actualizată (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, publicat în JOL 105 din 21.04.2017.. - REGULAMENTUL (UE) 2018/1724 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 privind înființarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la informații, la proceduri și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/201

Organizarea Parlamentului în România Dictionar juridic (dex

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Lociunţelor din România în 2021 (forma consolidată prin Legea nr. 178/2020) Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populaţiei şi al. - Regulamentul (UE) nr. 1.144/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind acţiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terţe şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin. Art.3. prevederilor Regulamentului ûUE ü 2016/679 al Parlamentului European și a Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/55 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, a

Licenta Organizarea si Functionarea Parlamentului European

Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului. REGULAMENTUL (UE) 2016/399 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) mai departe Implementation date 14 May 2004, 22nd June 2010, 6th December 2013. This was replaced by Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims and replacing Council Framework Decision 2002/626/JHA DISPOZIȚII GENERALE. 1. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea vizitelor de informare la Parlamentul Republicii Moldova (în continuare - Regulament) este elaborat în baza prevederilor art. 34 și art. 65 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova, art. 99 și art. 100 din Regulamentul Parlamentului, în conformitate cu. REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privin Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 8

Organizarea si Functionarea Parlamentului European - Gradu

30 Noiembrie 2019, București. Consiliul Național Român de Resuscitare anunță organizarea unui curs de BLS (SVB)-Provider cu certificare europeană (ERC - European Resuscitation Council). Pot participa la curs persoane de orice naționalitate, cu vârsta de mimim 18 ani, cu sau fără pregătire medicală. Plata se face după confirmarea. COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL deputați și de membrii români ai Parlamentului European, de membri ai Guvernului, de Legea nr . 304/2004 privind organizarea Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/842 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Pari

Parlamentul European - Wikipedia

Consiliul European - Wikipedi

Programul este inițiat de Biroul de informare al Parlamentului European în România și a fost pilotat în câteva state europene în anul 2016. Ministerul Educației Naționale este partener prin protocolul nr. 11346/08.12.2016, alături de APDD - Agenda 21 care implementează proiectul în școli Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privin h) În organizarea și desfășurarea activităților de formare continuă și de evaluare finală se respectă prevederile directivelor UE privind securitatea cibernetică și prelucrarea datelor cu caracter personal, cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliulu 40 de membri ai Parlamentului European solicită Presedintelui Klaus Iohannis, Președintelui Camerei Deputaților Liviu Dragnea, Președintelui Senatului Călin Popescu Tăriceanu să respecte suveranitatea propriului popor si să organizeze referendumul pentru definiția căsătoriei, solicitat de cei 3.000.000 de cetățeni români. Deși au trecut 2 ani de la exprimarea clară și fără.

nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/C Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mãrfuri şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European ş La data de 17 ianuarie 2014 a intrat în vigoare Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale Descarcă Directiva 2005.36.CE- 2013.55.U Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.. 436 Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti.