Home

Ordin 138 stingatoare

ORDIN. pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu. Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, şi dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi. prevederilor prezentului ordin. ART. 4 Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea Bucureşti, 23 octombrie 2015. Nr. 138

ORDIN 138 din 2015 Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu ORDIN nr. 118 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agremen Ordinul MAI 138/2015 prevede casarea anumitor tipuri de stingatoare, prin aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, reincarcarea, repararea si scoaterea din uz a stingatoarelor. Va atragem atentia ca normele tehnice sunt obligatorii pentru utilizatorii şi persoanele autorizate care efectuează lucrări de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu

— Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Bucureşti, 23 octombrie 2015. Nr. 138. Standarde stingatoare Art. 1 ORDIN nr. 138 din 5 septembrie 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005 Emitent : MINISTERUL DE INTERNE Publicat in : MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 septembrie 2001 Ministru de interne, avand in vedere prevederile art. 17 lit Ordinul MAI nr. 138/2015 - aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu — Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Compatibilitate stingatoare

Ordinul MAI nr. 138/2015 - aprobarea Normelor tehnice ..

Alegerea, amplasarea şi controlul extinctoarelor de incendiu, conform ORDIN Nr. 138/2015 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu.Read More.. Vă oferim SERVICII DE CASARE STINGATOARE DE INCENDIU conform Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu (ORDIN nr. 138 din 23 octombrie 2015) și Cerințe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune (Prescriptie Tehnica PT C5-2003) pentru TOATE. Clasificarea incendiilor. Art. 6. - Clasele de incendiu sunt: a) clasa A: incendii de materiale solide, în general de natură organică, a căror combustie are loc în mod normal, cu formare de jar; e) clasa F: incendii care implică medii de gătit, cum ar fi uleiuri şi grăsimi vegetale sau animale, în aparate pentru gătit. Art

ORDIN 138 din 2015 Normelor tehnice privind utilizarea

Verificare stingatoare Va oferim servicii complete de verificare, reincarcare si reparare, stingatoare de incendiu conform Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu (ORDIN nr. 138 din 23 octombrie 2015) pentru urmatoarele tipuri de stingatoare stingatoare de incendiu conform normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu (ORDIN nr. 138 din 23 octombrie 2015) pentru urmatoarele tipuri de stingatoare: Stingatoare cu pulbere. Stingatoare cu spuma aeromecanica. Stingatoare cu dioxid de carbon

Care sunt tipurile de stingatoare scoase - SSM PSI Preven

 1. istrului de interne nr. 138/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 septembrie 2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare. ANEX
 2. Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu din 23.10.2015, aprobate prin Ordinul MAI nr. 138/2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 803 din 29 octombrie 2015 (M.Of. nr. 803/2015).. În vigoare de la 29.10.2015. CAPITOLUL I. Scop şi definiţii. Art. 1. Prezentele norme tehnice stabilesc reguli şi condiţii.
 3. Ordinul MAI 138/2015 prevede casarea anumitor tipuri de stingatoare, prin aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, reincarcarea, repararea si scoaterea din uz a stingatoarelor.. Va atragem atentia ca normele tehnice sunt obligatorii pentru utilizatorii şi persoanele autorizate care efectuează lucrări de verificare, reparare si incarcare a stingătoarelor de incendiu

ORDIN Nr. 138/2015 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu; Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu din 23.10.201 22 septembrie 2020 comsting_admin. ORDIN Nr. 138/2015 (MINISTERUL AFACERILOR INTERNE) ORDIN Nr. 138/2015 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, ACTIVITĂȚILE DE VERIFICARE, REPARARE, REÎNCĂRCARE ȘI SCOATERE DIN UZ A STINGĂTOARELOR este reglementată de O.M.A.I. nr. 138/2015, capitolul IV, art 11-27, precum și prevederile anexelor 3, 4 și 5 din același ordin Conform Ordinul MAI nr. 138/2015 - aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu SECŢIUNEA a 5-a, Bucureşti, 23 octombrie 2015. Nr. 138. Acest serviciu este valabil pentru toată gama de stingătoare ORDIN Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozi ţiilor generale privind ap ărarea împotriva incendiilor la construc ţii şi instala ţiile aferente EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRA ŢIEI ŞI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 9 august 2010 În conformitate cu prevederile art. 17 alin

Com sting tudor srl este autorizată să ofere servicii complete de verificare, reîncărcare și reparare, stingătoare de incendiu conform Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu ( conform ordin nr. 138 din 23 octombrie 2015) pentru toate tipurile de stingătoare CAPITOLUL I Scop și definiții Art. 1. - Prezentele norme tehnice stabilesc reguli și condiții obligatorii privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, portabile și mobile, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră ORDIN nr. 138 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, rencrcarea, repararea i scoaterea din uz a stingtoarelor de incendiu EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 29 octombrie 2015 Data intrarii in vigoare : 28 decembrie 2015. Avnd n vedere prevederile art. 17 alin

Cod culoare stingatoare - Verificare stingatoar

Alegerea, amplasarea şi controlul stingătoarelor de

- Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 163 din 2007, art. 125 - 131, - Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 138/2015, ordin intrat în vigoare începând cu 01.01.2016: Art. 13. — Stingătoarele de incendiu se verifică anual după prima reîncărcare. Art. 14 Stingatoare. micutu50 Utilizator 08:26, 27 Octombrie 2014. Buna ziua, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 18 septembrie 2001, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului de interne nr. 138/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor. Verificarea extinctoarelor de incendiu conform ORDIN Nr. 138/2015 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a extinctoarelor de incendiu. (1) Verificarea extinctoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operaţiuni efectuate de către personal de. Conform OMAI 138/2015, verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu trebuie să se efectueze numai de către persoane autorizate în condiţiile legii. Lucrările trebuie să se realizeze în conformitate cu instrucţiunile producătorului stingătorului de incendiu şi trebuie să se utilizeze aceleaşi mijloace.

Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; Ordinul ministrului afacerilor de interne nr. 138 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de. NORME GENERALE din 28 februarie 2007 de aparare împotriva incendiilor. CAPITOLUL I: Dispozitii generale. Art. 1. Normele generale de aparare împotriva incendiilor, denumite în continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performanta si conditiile tehnice generale privind asigurarea cerintei esentiale securitate la incendiu pentru constructii, instalatii si amenajari. Fimele prestatoare de Servicii de verificat, reparat si incarcat stingatoare de incendiu sunt guvernate de OUG 138 / 2015, care se regaseste si pe siteul www.apsia.ro, sectiunea Utile.. Ce si-au propus pe scurt autoritatile cand au conceput OUG 138/2015 a fost sa scoata din piata toate stingatoarele neconforme, de aceea este prevazut foarte clar in mai multe puncte cheie ale documentului. Ordinul MAI 163 din 2007 pentru apărarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Normativul de siguranță la foc a construcțiilor P 118-99. Ordinul MAI nr 138 din 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendi - Ordinul M.A.I. nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncärcarea, repararea scoaterea din uz a stingätoarelor de incendiu; - Legea nr. 240/2004 privind räspunderea producätorilor pentru pagubele generate d

Casare stingatoare de incendiu RON Protect Solution

138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncärcarea, repararea si scoaterea din uz a stingätoarelor de incendiu, precum 9i Ordinul MAI nt. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueazä lucräri în domeniu Ordinul MAI nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, a fost publicat in Monitorul Oficial nr 803/29 oct 2015 Entries tagged with Stingatoare Precizări privind reglementarea actuală referitoare la stingătoarele de incendiu. Blog, servicii By Paraicu Adrian November 1, ORDIN nr. 138 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de.

Serviciu de verificare incarcare reparare stingatoare. Valoare estimata : 5,000 RON Tip anunt: Achizitii ID: 2595673 Data publicarii : 17.09.2017 Tara/Judet: RO/Cluj Descriere scurta Verificare stingatoare . Atelier Autorizat pentru verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu. Va oferim servicii complete de verificare, reincarcare si reparare, stingatoare de incendiu conform normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu (ORDIN nr. 138 din 23 octombrie 2015) pentru. - Ordinul nr. 112/2014 pentru modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueazä lucräri în domeniul apärärii împotriva incendiilor, aprobatä prin Ordinul ministrului administratei internelor nr. 87/2010. - Ordinul nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea

Clasificarea incendiilor - Verificare stingatoar

~ Ordinul M.A.I. nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor; ~ Ordinul M.A.I. nr. 138/2015 din 23 octombrie 2015, pentru aprobarea Normelo AUSTING COM este autorizata sa ofere servicii complete de verificare, reincarcare si reparare, stingatoare de incendiu conform Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu ( conform ordin nr. 138 din 23 octombrie 2015) pentru toate tipurile de stingatoare 2. ORDIN nr. 138 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu 3.ORDONANŢĂ DE URGENTĂ NR 52/ 03.11.2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 4 ORDIN nr. 1.610 din 28 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GP Un stingător și un pic de coordonare. Ce înseamnă un om care se pricepe și poate dirija o operațiune și ce înseamnă un stingător bun. Tipul de la 0.55 e boss. Dacă știe cineva ce tip de stingător e ăla, să zică în comentarii, am loc în portbagaj de unul. Altfel, mișto Volvo. Mulțumesc că ai citit acest articol

Legislatie verificat-stingatoare

Precizări privind reglementarea actuală referitoare la

Video: Casare stingatoare de incendiu Stingatoare de incendiu

Ordin nr 14 - 2009 amenajari temporare. ordin_163_din_2007.NGPSI. OMAI 146_2013.sanitar. OMAI 712 modif cu OMAI 786. OMAI 28_2009.CULTE. Ordin nr 118 - 2010 DGPSI Unitati de turism. ordin 187_2010.DG comert. HOTARARE NR 537 - 2007. NORMA psi- invatamant. ORDIN nr 138-2015 stingatoare. omai166_2010.D.G._constr._instalatii. OMAI 262_2010 D.G. sp. Cel mai bun pret, ieftin, Pachet Prim Ajutor Auto Premium. Trusa sanitara de prim ajutor auto valabila 4 ani, Avizata MS, RAR, CE. Stingator auto, 2 x Triunghiuri semnalizare, Vesta relectorizanta. CADOU la alegere ORDIN Nr. 138 din 23 octombrie 2015. pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, rencrcarea, repararea i scoaterea din uz a stingtoarelor de incendiu. Publicat n: Monitorul Oficial Nr. 803 din 29 octombrie 2015. Avnd n vedere prevederile art. 17 alin Ordinul cu numărul 138 din 2015 reglementează clar domeniul. Locotenent-colonel Florin Andrei, reprezentant al Centrului pentru Securitate la Incendiu: Se referă la stingătoarele de incendiu, cum să le utilizezi, când trebuie să le reîncarci, cum să le reîncarci, când este necesar să le scoţi din uz.. INCARCARI STINGATOARE Incarcarea stingatoarelor este obligatorie in conformitate cu ORDINUL Nr. 138/2015 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu Si a prevederiore art. 17 alin

Ordinul nr. 138/2015 reincarcarea, reparea si scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu ; - SR EN 3-7 - Stingatoare portabile de incendiu - SR EN 1866 — Stingatoare mobile de incendiu - SR EN 2 - Clase de incendli. - SR EN 671-1 2002/AC 2003 - Sisteme fixe de luptä împotriva incendiilor. Sisteme echipate c Verificari stingatoare. Ordinul MAI Nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea si scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu prevede la art.13, Cap. IV, Secțiunea I faptul că stingătoarele de incendiu se verifică anual după prima reîncărcare NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA ŞI EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR DE STINGERE A INCENDIILO Ordinul 527/1997 ( ORDIN Nr. 527 din 25 noiembrie 1997 pentru aprobarea Normelor de organizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29 martie 2007. Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a.

Verificaţi şi reîncărcaţi stingătoarele! Proprietarii, patronii şi şefii de unitate din locaţiile în care au loc activităţi comerciale (discoteci, cluburi, baruri, magazine, birouri) dar şi de producţie trebuie să ştie că simpla prezenţă a stingătoarelor de incendii pe pereţi nu înseamnă că şi-au îndeplinit. Stingatoare incendii (26) Autocamioane (138) Cabluri si chingi remorcare (3) Corzi elastice si chingi marfa (10) Cricuri (5) Diagrame tahograf (2) Pistoale aer comprimat (1) Placi si etichete ADR (79) Placi si etichete reflectorizante (14) Solutii curatare maini (1) Truse si accesorii ADR (23) Service si Spalatorii (175) Cricuri (8

Extras din Ordinul 775/ 22 iulie 1998 publicat in MO 384/ 09.10.1998. Extras din Ordinul 138/ 5 septembrie 2001 publicat in MO 606/ 26 septembrie 2001. Deficitul de stingatoare portative cu pulbere, tip P6 si respectiv cu zapada carbonica tip G3, v ORDINUL nr. 1847/2003 din 22 decembrie 2003 privind stabilirea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 2004 - Publicare in: MOf. nr. 13/08 ianuarie 2004 2004-01-08 - Versiune initiala. Utilizarea pulberilor stingatoare rn cladirile social-culturale i administrative este limitata la spa\ii restranse i. in orice caz, izolate de public deoarece, in afara de murdarie i eficienta de stingere restransa, la anumite categorii de incendii pot genera fenomene de panica cu urmari dezastruoase [2]. 148 REFERINTE [1] Lt. col. ing Art. 138. Dotarea operatorilor economici, a institutiilor si localitatilor cu autospeciale si cu alte mijloace mobile de interventie la incendii se face pe baza reglementarilor si a normelor specifice de aparare impotriva incendiilor, respectandu-se criteriile minime de performanta privind organizarea si functionarea serviciilor publice.

Servicii Casare stingatoare - Stingatoare Prestin

ORDIN 254 29/07/1996 - Portal Legislativ. ORDIN Nr. 254 din 29 iulie 1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional. EMITENT Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998, Ordinul ministrului de interne nr. 1.023/1999 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de ordine interioară pentru.

Verificarea stingătoarelor de incendiu » Stingătoare de

Poze cu stingator de incendiu. Pentru a solicita o oferta de verificare a stingatoarelor pe care le detineti va rugam sa trimiteti un e-mail cu numarul de stingatoare pe care il aveti de verificat si tipul acestora la adresa de e-mail contact(at)stingator-incendiu.ro Va vom raspunde in cel mai scurt timp.Nu uitati sa lasati si un numar de telefon de contact Poze Haioase Amuzant. 31 21 3 -- O.M.I. 138/2001 pentru aprobarea D.G.P.S.I. 005 privind organizarea Numar orientativ de stingatoare portative pentru unele categorii de constructii 7. Registru de control pentru instalatii de detectare, semnalizare, alarmare, aprobat prin ordin al ministrului administratiei si internelor, u

Ordinul MAI nr. 138/2015 - reîncärcarea, repararea scoaterea din uz a stingätoarelor de incendiu. Cantitatea exprimatä in numärul de stingätoare/fiecare centru care necesitä verificarea periodicä este cuprinsä in centralizatorul din cadrul Anexei nr. I la caietul de sarcini. Condi!ii de certificare prestato *) Aprobat de Ordinul nr. 1610 din 28 martie 2007 publicat în Monitorul Oficial nr. 266 din 20 aprilie 2007, Partea I. - Indicativ: RG 01/05 - 1. Date generale 1.1. Obiect, domeniu de aplicare 1.1.1

Verificare stingatoare - Stingatoare de incendiu si

 1. Ordin nr. 1847 din 22/12/2003 Servicii de incarcat stingatoare 110. Servicii executate pentru instalatii de apa, gaz, incalzire termica, canal, electricitate, izolatii la constructii 138. Servicii de pompe funebre 139. Servicii executate de instructorii auto 140. Servicii executate in agricultura, manual sau cu mijloace mecanic
 2. StingShop este primul nostru proiect si magazin online, specializat in comercializarea echipamentelor pentru Protectia si Stingerea Incendiilor (PSI), asadar pe langa comercializarea produselor din confectii metalice si echipamentelor PSI, va putem oferi si servicii complete de verificare, reincarcare si reparare, stingatoare de incendiu conform normelor tehnice privind utilizarea, verificarea.
 3. ORDIN nr. 1.847 din 22 decembrie 2003 Servicii de încãrcat stingatoare 110. Servicii executate pentru instalaŃii de apa, gaz, încãlzire termica, canal, electricitate, izolaŃii la construcŃii 138. Servicii de pompe funebre 139. Servicii executate de instructorii aut
 4. l) din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, ale art. 131 din O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor si ale art. 5, art. 8 din O.M.A.I nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reincarcarea si scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu
 5. Ordinul nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncärcarea, repararea scoaterea din LIZ a stingätoarelor de incendiu mentioneazä Stingatoarele ridicate de verificate, reparate, daca este cazul, reincarnate si aduse inapoi la sediul primäriei Onesti

Ordinul nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncärcarea, repararea scoaterea din uz a stingätoarelor de incendiu mentioneazä la CAPITOLUL IV -Verificarea, reîncärcarea, repararea si scoaterea din uz a stingätoarelor de incendiu, detaliile procedurii de verificare STINGATOARE DE INCENDIU-COD CPV-35111320-4 2. CANTITATEA: Conform Anexei nr.l atasatä la caietul de sarcini. 3. SCOPUL ACHIZITIEI: Achizitia este necesarä pentru înlocuirea stingatoarelor care nu mai sînt compatibile pentru folosire în caz de incendiu,conform prevederilor OMAI 138/2015,în vederea dotärii î Plan de evacuare în caz de incendiu 11. Permis de lucru cu foc 12. Scenariu de siguranţă la foc 13. Plan de intervenţie (structură cadru) 14. Mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor 15. Domeniul si eficienta produselor de stingere a incendiilor 16. Stingatoare. Clasificare si identificare 3 5. 17 OMECT 3946 01 06 2001 norme invatamant. Aron Docs. MINISTERUL EDUCAłIEI NAłIONALE NORME DE PREVENIRE I STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE UNITĂłILOR CU PROFIL DE ÎNVĂłĂMÂNT I EDUCAłIE Redactarea a 2 a martie 2000 f MINISTERUL EDUCAłIEI NAłIONALE NORME DE PREVENIRE I STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE UNITĂłILOR CU PROFIL DE. 13 5030 29-05-17 3232 26-05-17 groupe eurovest international 476.59 ron verificat incarcat stingatoare venituri proprii administrativ avram alin 28-06-17 13-06-17 1677 06-06-17 476.59 170916 09-06-17 476.5

Verificare stingatoare

SEDIU LAC MAMAIA TOTAL STINGATOARE CORP A+B CORP NOU CURSURI IMO P3 32 1 1 34 P6 44 7 4 6 8 in funcţie de tipul stingătorului si de prevederile OMAI 138/2015 şi va fi inscripţionat de către prestator pe fiecare stingător în parte (pe eticheta autocolantă). Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor incepand cu. Art. 138. - Aprobarea de incepere a lucrarii si comunicarea privind terminarea lucrarii trebuie sa se dea prin transmitere directa. 3.3. Masuri tehnice si organizatorice de securitate a muncii la executarea lucrarilor in instalatiile electrice din exploatare, fara scoaterea acestora de sub tensiune. Art. 139

Normele tehnice privind utilizarea, verificarea

 1. Trusa sanitara fixa prim ajutor cu SISTEM DE INCHIDERE cu lacat. Conforma ordinului 427/2002 Cadou: Covoras anti-alunecare pentru bord autoAvizata de Ministerul Sanatatii Publice. Perioada de valabilitate 24 luni. Acest produs se livreaza sigilat. Descarcati de aici Declaratia de Conformitate pen
 2. Ordin 211/2010 publicat in Monitorul Oficial 663/2010. In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare, ale art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea.
 3. ox 30LCosul contine in interior o galeata de plastic pentru transportul usor al gunoiului. Galeata este inclusa in pret. Acest cos de gunoi din inox are ca destinatie dotarea bucatariilor din domeniul casnic dar și a bucatariior din restaurante, hoteluri, spital
 4. ANEXA. Normativ privind adaptarea cladirilor civile ~i spatiulul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 05112000. 4. MONITORUL OFICIAL AL.
 5. ima de 250 lei + TVA
 6. Trusa sanitara fixa prim ajutor cu SISTEM DE INCHIDERE cu lacat. Conforma ordinului 427/2002 Avizata de Ministerul Sanatatii Publice. Perioada de valabilitate 24 luni. Acest produs se livreaza sigilat. Descarcati de aici Declaratia de Conformitate pentru Trusa Sanitara de Prim Ajutor Fixa cu Siste

Stingatoare scoase din uz FirePreven

ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT FURNIZOR/BENEFICIAR FACTURA SUMA MINISTERUL JUSTITIEI TRIBUNALUL ARAD CAP 61.01 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA TITL. 20 BUNURI SI SERVICII Enel Energie SA Cristal Soft SRL Compania de Apa Arad Dedeman SRL gaze naturale energie termica energie electrica Ecocart Holding SRL Comp. Apa V.Crisulu 10 31.12.2019 20168 publicare ordin MONITORUL OFICIAL 1.342,00 11 31.12.2019 20014 achiz tabla magnetica SC IHTIS SERV IMPEX SRL 2.095,00 12 31.12.2019 20015 achiz consumabile tabla magnetica SC IHTIS SERV IMPEX SRL 143,50 13 31.12.2019 20031 paza oct 2019 DGRFP BUCURESTI 526,09 14 31.12.2019 20030 apa salubrit oct 2019 DGRFP BUCURESTI 430,5 (2) La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, Ordinul ministrului muncii i proteciei sociale nr. 599/1998 privind aprobarea Prescripiilor minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul de munc, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, se abrog Ghidul Serviciilor editia 2017 www.ghidul.r - Legea 381/2002 şi OrdonanŃa 419/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităŃi naturale înagricultură;- Legea nr. 7/1996 - Legea Cadastrului şi PublicităŃii Imobiliare;- Ordinul M.A.I. nr. 634/2006 pentru aprobarea regulamentului privind conŃinutul şi modul de întocmire adocumentaŃiilor cadastrale în vederea.